Julkaisu Avaa PDF

Koulukirja: Kymmenen myyttiä suomalaisesta peruskoulusta

Suomalainen peruskoulu on hieno saavutus. Silti siinä on valuvikoja, joita digihype, seinättömät luokat tai pidennetty oppivelvollisuus eivät korjaa, vaan ennemminkin pahentavat asiaa, kirjoittaa valtiotieteen lisensiaatti Mai Allo ajatuspaja Suomen Perustalle kirjoittamassaan raportissa Koulukirja. Koulukirja pureutuu myös koulujen politisoitumiseen ja vaatii paluuta perusasioihin: tietojen ja taitojen oppimiseen edistyksellisten asenteiden omaksumisen sijaan. Allo purkaa kirjassaan 10 peruskouluun liittyvää myyttiä ja esittää yhtä monta valuvikoja korvaavaa politiikkasuositusta. Avaa kirja (pdf) klikkaamalla kirjan etukannen kuvaa: Koulukirjan kirjoittaja Mai Allo keskustelee videolla peruskoulun nykytilasta: https://www.youtube.com/watch?v=1a3z6pwzyqY


Julkaisu Avaa PDF

Kummallisvaalit 2021

Mistä kevään 2021 kuntavaaleissa on kyse? Katso kirjan julkistamistilaisuus Tuumaustunnilla 14.12.2020: https://www.youtube.com/watch?v=PTTdoh8ehuk Marko Hamilon julkistamistilaisuuteen tarkoitetut kalvot löytyvät kuvan takaa linkistä (pdf): Avaa kirja klikkaamalla kirjan kansikuvaa (pdf):


Julkaisu Avaa PDF

Maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot vuonna 2018

Olemme julkaisseet 9.9.2022 päivitetyn version maahanmuuton kuntakohtaisista tilastotiedoista. Päivitetyn version kuntakohtaiset tilastotiedot koskevat vuotta 2020. Alla esitettävät kuntakohtaiset tilastotiedot ja tulokset puolestaan koskevat vuotta 2018. Maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot löytyvät nettikarttana vuotta 2020 koskien osoitteesta: https://www.kuntaluvut.fi   Suomen Perusta julkaisi 14.12.2020 ensimmäisenä Suomessa tutkimuksen maahanmuuton keskeisimmistä kuntakohtaisista tilastotiedoista. Julkaistavat tilastotulokset toimivat pohjana kunnissa käytävälle keskustelulle maahanmuutosta. Tilastotulokset ovat peräisin Tilastokeskuksen koko Suomen väestöä koskevista rekistereistä vuodelle 2018. Tilastot esitetään eri maahanmuuttajaryhmille ja suomalaiselle kantaväestölle kunnittain. Maahanmuuttajaryhmissä ulkomailla syntyneet ja Suomessa syntynyt...


Julkaisu Avaa PDF

Raportti: Kuinka kalliiksi 175 nuoren turvapaikanhakijan vastaanottaminen tulee

Suomen hallitus on luvannut vastaanottaa Välimeren pakolaisleireiltä 175 turvapaikanhakijaa. Etusijalle asetettiin ilman huoltajaa olevat alaikäiset ja yksinhuoltajat lapsineen. Nämä turvapaikanhakijat tuodaan Suomeen heinäkuusta 2020 lähtien. Suomen Perustan raportissa esitetään turvapaikanhakijoiden osalta: 1.Yhteenlaskettu vaikutus Suomen julkiselle taloudelle 175 nuoren turvapaikanhakijan osalta heidän koko elinkaarensa ajalta. 2.Tilastotiedot kantaväestöön verrattuna: Kuinka monta euroa vähemmän turvapaikanhakijoina tulleet maksavat veroja kuin saavat tulonsiirtoja ja käyttävät julkisia palveluita. 3.Todellisuus korkeiden nettokustannusten takana: yhtäältä matalat työllisyysasteet ja palkat, toisaalta suuret toimeentulotuet – myös pitkän maassaoloajan jälkeen ja...


Julkaisu

Jukka Hankamäen kirja: Totuus kiihottaa

Suomen Perusta -ajatuspaja keskeyttää Hankamäen kirjan julkaisun uudelleenarvioinnin ajaksi.  Suomen Perusta haluaa edistää yhteiskunnallista keskustelua julkaisutoiminnallaan. Ulkopuolisten tekijöiden julkaisut eivät ole sen kannanottoja