Julkaisu Avaa PDF

Kuinka kalliiksi 1 000 Afganistanista otettavaa maahanmuuttajaa tulee?

Yhdysvaltojen vetäytyminen Afganistanista ja Talebanin valtaannousu ovat herättäneet keskustelun siitä, tulisiko länsimaiden lisätä humanitaarista auttamistaan alueella. Samaan aikaan kun monissa Euroopan maissa ollaan keskittymässä ihmisten auttamiseen Afganistanissa ja sen lähialueilla, on Suomessa taas herännyt keskustelu humanitaarisen maahanmuuton lisäämisestä. Pakolaiskiintiön nostamisesta on tehty erilaisia aloitteita, ja hallitus on jo helpottanut perheenyhdistämisiä lähettämällä alueelle ulkoministeriön virkamiehiä. Suomen Perustan analyysissä Kuinka kalliiksi 1000 Afganistanista otettavaa humanitaarista maahanmuuttajaa tulee? käydään päätöksenteon tueksi läpi esimerkinomaisesti se, mitä tuhat Afganistanista otettavaa humanitaarista maahanmuuttajaa maksaisi suomalaiselle yhteiskunnalle....


Julkaisu Avaa PDF

www.kuntaluvut.fi – Maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot kuntakarttana

Julkaisimme maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot osoitteessa: www.kuntaluvut.fi. Tilastotiedot julkaistiin kuntakartassa, jossa maahanmuuton tilastoja voi tarkastella kunta kerrallaan. Taustatietoja tuloksista: Tilastotulokset ovat peräisin Tilastokeskuksen koko Suomen väestöä koskevista rekistereistä vuodelle 2020.Tulokset ovat eri maahanmuuttajaryhmille ja suomalaiselle kantaväestölle kunnittain.Maahanmuuttajaryhmissä ulkomailla syntyneet ja Suomessa syntynyt 2. sukupolvi ovat yhdessä. Tiedot henkilön taustamaasta tulevat Tilastokeskukselta.Kuntakohtaiset tiedot koskevat esimerkiksi sosiaalietuja, työllisyysasteita, palkka- ja yrittäjätuloja sekä maksettuja kunnallisveroja verrattuna kunnan suomalaiseen kantaväestöön. Keskeisimpiä tuloksia: Maahanmuuttajat saavat kunnan suomalaista kantaväestöä enemmän sosiaalietuuksia (toimeentulotuki, työttömyysturvaetuudet) noin 90 % Suomen...


Julkaisu Avaa PDF

Koulukirja: Kymmenen myyttiä suomalaisesta peruskoulusta

Suomalainen peruskoulu on hieno saavutus. Silti siinä on valuvikoja, joita digihype, seinättömät luokat tai pidennetty oppivelvollisuus eivät korjaa, vaan ennemminkin pahentavat asiaa, kirjoittaa valtiotieteen lisensiaatti Mai Allo ajatuspaja Suomen Perustalle kirjoittamassaan raportissa Koulukirja. Koulukirja pureutuu myös koulujen politisoitumiseen ja vaatii paluuta perusasioihin: tietojen ja taitojen oppimiseen edistyksellisten asenteiden omaksumisen sijaan. Allo purkaa kirjassaan 10 peruskouluun liittyvää myyttiä ja esittää yhtä monta valuvikoja korvaavaa politiikkasuositusta. Vuonna 2024 julkaistun päivitetyn version Koulukirjasta löydät: https://www.suomenperusta.fi/julkaisu/koulukirja-kymmenen-myyttia-suomalaisesta-peruskoulusta-2/ Koulukirjan ensimmäiseen painokseen pääset tutustumaan (pdf) klikkaamalla kirjan...


Julkaisu Avaa PDF

Kummallisvaalit 2021

Mistä kevään 2021 kuntavaaleissa on kyse? Katso kirjan julkistamistilaisuus Tuumaustunnilla 14.12.2020: https://www.youtube.com/watch?v=PTTdoh8ehuk Marko Hamilon julkistamistilaisuuteen tarkoitetut kalvot löytyvät kuvan takaa linkistä (pdf): Avaa kirja klikkaamalla kirjan kansikuvaa (pdf):


Julkaisu Avaa PDF

Maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot vuonna 2018

Olemme julkaisseet 9.9.2022 päivitetyn version maahanmuuton kuntakohtaisista tilastotiedoista. Päivitetyn version kuntakohtaiset tilastotiedot koskevat vuotta 2020. Alla esitettävät kuntakohtaiset tilastotiedot ja tulokset puolestaan koskevat vuotta 2018. Maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot löytyvät nettikarttana vuotta 2020 koskien osoitteesta: https://www.kuntaluvut.fi   Suomen Perusta julkaisi 14.12.2020 ensimmäisenä Suomessa tutkimuksen maahanmuuton keskeisimmistä kuntakohtaisista tilastotiedoista. Julkaistavat tilastotulokset toimivat pohjana kunnissa käytävälle keskustelulle maahanmuutosta. Tilastotulokset ovat peräisin Tilastokeskuksen koko Suomen väestöä koskevista rekistereistä vuodelle 2018. Tilastot esitetään eri maahanmuuttajaryhmille ja suomalaiselle kantaväestölle kunnittain. Maahanmuuttajaryhmissä ulkomailla syntyneet ja Suomessa syntynyt...