Julkaisu Avaa PDF

Ketkä hyötyvät maahanmuutosta?

Maahanmuutto rapauttaa Suomen julkisen talouden kestävyyttä ja heikentää yleistä turvallisuutta. Enemmistö ihmisistä haluaisi kireämpää maahanmuuttopolitiikkaa, mutta tästä huolimatta maahanmuuton kriteerit ovat muuttuneet jatkuvasti vähemmän valikoiviksi ja maahanmuuton määrät sekä sen aiheuttamat ongelmat ovat kasvaneet vuosi vuodelta.

Suomen Perustan toiminnanjohtajan Simo Grönroosin kirjoittamassa analyysissä Ketkä hyötyvä maahanmuutosta? pohditaan syitä sille, miksi maahanmuuttopolitiikkaa on niin vaikea saada järkeistettyä. Tarkasteltavana on se, mitkä ovat ne tahot, jotka hyötyvät laajamittaisesta maahanmuutosta ja mitkä ovat ne ideologiset lähtökohdat, joista yhteiskunnalle vahingollista maahanmuuttopolitiikkaa edistetään. Analyysissä pohditaan lisäksi sitä, miksi maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuva kansan hiljainen enemmistö ei saa ääntään kuuluviin.

 

Tiivistelmä

Maahanmuutosta hyötyvät 1) ulkomaista halpatyövoimaa hyödyntävät tahot, 2) maahanmuuton luomasta väestönkasvusta hyötyvät toimijat kuten asuntosijoittajat, oppilaitokset ja kotoutusteollisuus sekä 3) maahanmuuttajista äänestäjiä hakevat puolueet.

Maahanmuuttoagendaa tukevia ideologisia tekijöitä ovat 1) egalitaristinen ajattelu, jonka äärimuoto on rajojen poistaminen tasa-arvon nimissä, 2) pitkään jatkuneen hyvinvoinnin ja talouskasvun luoma illuusio länsimaiden kaikkivoipaisuudesta auttaa koko maailmaa sekä 3) koettu syyllisyys kolonialismista ja rasismista.

Maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuva enemmistö on hiljaa, koska 1) enemmistö kuvittelee olevansa vähemmistössä, 2) auktoriteettiasemassa olevat tahot kampanjoivat maahanmuuton puolesta ja 3) maahanmuuton kannattamisesta on tullut yläluokan statussymboli, jota myös keskiluokka pyrkii imitoimaan.

Toimittaja Maria Asunta ja toiminnanjohtaja Simo Grönroos keskustelevat aiheesta

Siirry julkaisuun klikkaamalla kansikuvaa tai alla olevaa linkkiä

 

Ketkä hyötyvät maahanmuutosta? PDF

 

Lisätietoja:

Simo Grönroos

040 664 9017 / simo.gronroos(at)suomenperusta.fi

Suomen Perusta -ajatuspajan toiminnanjohtaja