Julkaisu Avaa PDF

Laajentuva tulonsiirtounioni vai kehittyvä sisämarkkina-alue?

Euroopan unionia markkinoidaan Suomen kaltaisia pieniä jäsenvaltioita hyödyttävänä sisämarkkina-alueena, jonka tavoitteena on haastaa taloudellisesti Yhdysvallat ja Kiina. Tästä huolimatta alueen sisämarkkinoiden kehittyminen on jäänyt laajentuvan poliittisen unionin luomisen jalkoihin, eikä alueen taloudellinen kehitys ole pysynyt kilpailijoiden vauhdissa. Suomen Pankin osastopäällikkönä toiminut valtiotieteiden tohtori Heikki Koskenkylä analysoi tässä katsauksessa Euroopan unionin sisämarkkinoiden tilannetta sekä sitä, mikä elinvoimaisen kauppa-alueen luomisessa on epäonnistunut. Lääkkeeksi Koskenkylä tarjoaa unionin laajentumisen laittamista jäihin ja keskittymistä ylisääntelyn, tulonsiirtojen ja poliittisen unionin luomisen sijaan markkinakuriin perustuvien sisämarkkinoiden kehittämiseen.  ...


Julkaisu Avaa PDF

Koulukirja - kymmenen myyttiä suomalaisesta peruskoulusta

Ovatko käytännön luku- ja kirjoitustaito enää itsestäänselvyyksiä peruskoulunsa päättävien ”diginatiivien” keskuudessa? Entä mistä Pisa-tulosten jatkuva lasku kertoo? Opettaja ja tietokirjailija Mai Allon teos Koulukirja – kymmenen myyttiä suomalaisesta peruskoulusta käsittelee suomalaisen koulujärjestelmän kriisiä, johon ollaan nyt vasta heräämässä. Suomen Perusta julkaisi Koulukirjan ensimmäisen painoksen vuonna 2021. Kirjassa tuotiin tuolloin esille, että merkittävä joukko opettajia ja tutkijoita on esittänyt jo vuosien ajan – valtavirtakeskustelusta poiketen – koulujärjestelmän tervehdyttämisen vaativan ”resurssien lisäämisen” sijaan vauhdilla etenevien uudistusten kriittistä tarkastelua; eli sen pohtimista, ovatko...


Julkaisu Avaa PDF

Lähes puolet suomalaisista lopettaisi humanitaarisen maahanmuuton kokonaan

Suomen Perustan Taloustutkimukselta tilaama kysely kertoo, että 46 prosenttia suomalaisista olisi valmis lopettamaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen ja tukemaan sen sijaan pakolaisia pakolaisleireillä. Vastaajista 41 % vastusti ajatusta ja 13 % ei osannut sanoa kantaansa. Kyselyssä tiedusteltiin, mitä mieltä vastaaja on seuraavasta ehdotuksesta: Suomi lopettaa turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten vastaanottamisen ja siirtää tästä vapautuvia resursseja pakolaisten auttamiseen pakolaisleireillä. Enemmistö perussuomalaisten (84 %), kokoomuksen (59 %) ja kristillisdemokraattien (55 %) kannattajista haluaisi lopettaa kokonaan humanitaarisen maahanmuuton ja siirtää auttamisen tapahtumaan pakolaisleireille. Keskustan...


Julkaisu Avaa PDF

Kaksi kolmesta suomalaisesta käännyttäisi turvapaikanhakijat takaisin Venäjälle

Mitä mieltä olette seuraavasta ehdotuksesta? Suomi ei ota vastaan itärajan yli tulevia turvapaikanhakijoita ja käännyttää nämä takaisin Venäjälle Samaa mieltä: 66 % Eri mieltä 18 % Ei osaa sanoa 16 %   Suomen Perusta -ajatuspajan Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta käy ilmi, että kaksi kolmesta suomalaisesta (66 %) kannattaa itärajan yli pyrkivien turvapaikanhakijoiden käännyttämistä takaisin Venäjälle. Vain vajaa viidennes (18 %) vastustaa käännyttämistä ja suunnilleen saman verran (16 %) ei ilmoita mielipidettään. Perussuomalaisten kannattajista palauttamista kannattaa 95 %, ja eduskuntapuolueista ainoastaan vasemmistoliiton...


Julkaisu Avaa PDF

Suomi, meillä on ongelma! - Antiikin Seitsemän viisasta ja Suomen talouskasvu

Suomen taloudella ei mene hyvin. Vielä reilu vuosikymmen sitten vastuullisen taloudenpidon maana profiloitunut Suomi on nykyään korviaan myöten veloissa. Nokia-aikojen talouskasvu on enää vain kaukainen muisto. Maailman huippua olleet koulutuksen tasoa mittaavat Pisa-tulokset ovat yhtä lailla historiaa. Pitkään viennin parissa toiminut kauppatieteiden tohtori Jack Ilmonen tarkastelee Suomen Perustan julkaisussa Suomi, meillä on ongelma! maamme talouden tilaa ja sitä, miten talous saataisiin nousuun. Kirjoittajan tarkastelunäkökulma on uusi, sillä hän peilaa Suomen talouteen liittyviä kysymyksiä antiikin Kreikassa vaikuttaneiden ns. Seitsemän viisaan ajatusten kautta – ajatusten,...