Julkaisu

www.kuntaluvut.fi – Maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot kuntakarttana

Julkaisimme maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot osoitteessa: www.kuntaluvut.fi. Tilastotiedot julkaistiin kuntakartassa, jossa maahanmuuton tilastoja voi tarkastella kunta kerrallaan. Perustietoja tuloksista: Tilastotulokset ovat peräisin Tilastokeskuksen koko Suomen väestöä koskevista rekistereistä vuodelle 2018. Muutamalle eri maahanmuuttajaryhmälle ja suomalaiselle kantaväestölle kunnittain. Maahanmuuttajaryhmissä ulkomailla syntyneet ja Suomessa syntynyt 2. sukupolvi yhdessä. Tiedot henkilön taustamaasta Tilastokeskukselta.Kuntakohtaiset tiedot koskevat esimerkiksi sosiaalietuja, työllisyysasteita, palkka- ja yrittäjätuloja sekä maksettuja kunnallisveroja verrattuna kunnan suomalaiseen kantaväestöön. Pääset kuntakohtaiseen maahanmuuton karttaan (www.kuntaluvut.fi) esimerkiksi klikkaamalla alla olevaa kuvaa: Alla olevalla videolla esitellään maahanmuuton tilastotietojen...


Julkaisu Avaa PDF

Koulukirja: Kymmenen myyttiä suomalaisesta peruskoulusta

Suomalainen peruskoulu on hieno saavutus. Silti siinä on valuvikoja, joita digihype, seinättömät luokat tai pidennetty oppivelvollisuus eivät korjaa, vaan ennemminkin pahentavat asiaa, kirjoittaa valtiotieteen lisensiaatti Mai Allo ajatuspaja Suomen Perustalle kirjoittamassaan raportissa Koulukirja. Koulukirja pureutuu myös koulujen politisoitumiseen ja vaatii paluuta perusasioihin: tietojen ja taitojen oppimiseen edistyksellisten asenteiden omaksumisen sijaan. Allo purkaa kirjassaan 10 peruskouluun liittyvää myyttiä ja esittää yhtä monta valuvikoja korvaavaa politiikkasuositusta. Avaa kirja (pdf) klikkaamalla kirjan etukannen kuvaa: Koulukirjan kirjoittaja Mai Allo keskustelee videolla peruskoulun nykytilasta: https://www.youtube.com/watch?v=1a3z6pwzyqY


Julkaisu Avaa PDF

Kummallisvaalit 2021

Mistä kevään 2021 kuntavaaleissa on kyse? Katso kirjan julkistamistilaisuus Tuumaustunnilla 14.12.2020: https://www.youtube.com/watch?v=PTTdoh8ehuk Marko Hamilon julkistamistilaisuuteen tarkoitetut kalvot löytyvät kuvan takaa linkistä (pdf): Avaa kirja klikkaamalla kirjan kansikuvaa (pdf):


Julkaisu Avaa PDF

Maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot

Suomen Perusta julkaisee 14.12.2020 ensimmäisenä Suomessa tutkimuksen maahanmuuton keskeisimmistä kuntakohtaisista tilastotiedoista. Julkaistavat tilastotulokset toimivat pohjana kunnissa käytävälle keskustelulle maahanmuutosta. Nyt (14.12.2020) julkaistava raportti sisältää vain osan kuntakohtaisia tuloksia sekä yhteenvetotuloksia kaikista Suomen kunnista. Kuntakohtaiset tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan viimeistään alkuvuodesta 2021. Ne julkaistaan interaktiviisessa nettikartassa, josta jokaisen on mahdollista käydä tarkistamassa minkä tahansa Suomen kunnan olennaisimmat maahanmuuttoon liittyvät tilastotulokset. Tilastotulokset ovat peräisin Tilastokeskuksen koko Suomen väestöä koskevista rekistereistä vuodelle 2018. Tilastot esitetään eri maahanmuuttajaryhmille ja suomalaiselle kantaväestölle kunnittain. Maahanmuuttajaryhmissä ulkomailla syntyneet...


Julkaisu Avaa PDF

Raportti: Kuinka kalliiksi 175 nuoren turvapaikanhakijan vastaanottaminen tulee

Suomen hallitus on luvannut vastaanottaa Välimeren pakolaisleireiltä 175 turvapaikanhakijaa. Etusijalle asetettiin ilman huoltajaa olevat alaikäiset ja yksinhuoltajat lapsineen. Nämä turvapaikanhakijat tuodaan Suomeen heinäkuusta 2020 lähtien. Suomen Perustan raportissa esitetään turvapaikanhakijoiden osalta: 1.Yhteenlaskettu vaikutus Suomen julkiselle taloudelle 175 nuoren turvapaikanhakijan osalta heidän koko elinkaarensa ajalta. 2.Tilastotiedot kantaväestöön verrattuna: Kuinka monta euroa vähemmän turvapaikanhakijoina tulleet maksavat veroja kuin saavat tulonsiirtoja ja käyttävät julkisia palveluita. 3.Todellisuus korkeiden nettokustannusten takana: yhtäältä matalat työllisyysasteet ja palkat, toisaalta suuret toimeentulotuet – myös pitkän maassaoloajan jälkeen ja...