12

Kes

2015

flag

Punavihreä kupla

Tutkimukset osoittavat, että toimittajat kannattavat enemmän arvoliberaaleja ja vasemmistolaisia puolueita kuin väestö keskimäärin. Osan toimittajista voidaan jopa nähdä elävän niin sanotun ”punavihreän kuplan” sisällä, ilman kontakteja konservatiivisempiin ihmisiin – etenkään perussuomalaisten kannattajiin. Suomen Perusta -ajatuspajan raportissa Punavihreä kupla – perussuomalaiset ja media tiedetoimittaja Marko Hamilo käsittelee perussuomalaisten ja median ongelmallista suhdetta. Miten toimittajien arvomaailma vaikuttaa uutisointiin? Miten perussuomalaiset ovat itse onnistuneet medianhallinnassa? Hamilo käsittelee raportissaan näitä kysymyksiä ja esittää ajatuksia siitä, miten yhteiskunnallisen keskustelun tasoa saataisiin parannettua.

Julkaisu

Avaa PDF

2

Huh

2015

flag

Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous: osa 1

Suomen Perusta -ajatuspajan tutkimuksessa Maahanmuutot ja Suomen julkinen talous. Osa 1: Toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot, tarkastellaan maahanmuuton vaikutusta Suomen julkiselle taloudelle. Tarkemmassa tarkastelussa tässä tutkimuksen ensimmäisessä osassa ovat kymmenen suurimman maahanmuuttomaan maahanmuuttajien nettovaikutukset Suomen julkiselle taloudelle. (3., päivitetty painos.)

Tutkimuksen internet-version ja tiivistelmän tutkimuksesta löydät tämän linkin kautta.

Julkaisu

Avaa PDF

31

Maa

2015

flag

Liberaalin dilemma

Suomen Perusta -ajatuspajan teoksessa Liberaalin dilemma – monikulttuurisuus ja vapaa yhteiskunta, filosofian maisteri Joona Räsänen pohtii liberalismin ja monikulttuurisuuden ongelmallista suhdetta. Miten ”positiivinen syrjintä” sopii yhteen ihmisten yhdenvertaisen kohtelun kanssa? Hyväksytäänkö maahanmuuttajien omien tapojen suvaitsemisen varjolla ryhmien sisällä tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia? Miten maahanmuuttajien erilainen arvomaailma vaikuttaa koko yhteiskuntaan? Liberaalien arvojen ja monikulttuurisuuden yhteentörmäys synnyttää ongelmallisen yhtälön, varsinaisen liberaalin dilemman, jota jokaisen itseään liberaalina ihmisenä pitävän olisi hyvä pohtia.

Julkaisu

Avaa PDF

19

Maa

2015

flag

Kansankodin kuolinvuoteella

Ruotsalainen kansankoti on ottanut viime vuosikymmenten aikana vastaan enemmän maahanmuuttajia kuin yksikään muu Pohjoismaa. Suomen Perusta -ajatuspajan julkaisemassa raportissa Kansankodin kuolinvuoteella – ruotsalainen hyvinvointivaltio ja maahanmuutto, valtiotieteen kandidaatti Simon Elo tarkastelee monikulttuurisen Ruotsin vaiettuja varjopuolia. Ennen kuin seuraamme maahanmuutossa Ruotsin viitoittamaa tietä, on syytä tarkastella maahanmuuton vaikutuksia ruotsalaiselle yhteiskunnalle.

Julkaisu

Avaa PDF

1

Lok

2014

flag

Venäjä: uhka vai mahdollisuus?

Onko Venäjä uhka vai mahdollisuus? Venäjä on Suomen suurimpia kauppakumppaneita. Ukrainan sodaksi yltyneen kriisin myötä Venäjän rooli turvallisuuspoliittisena uhkana on kuitenkin korostunut. Suomen Perusta -ajatuspajan kirjassa Venäjä: uhka vai mahdollisuus? – avointa keskustelua Suomen Venäjä-suhteesta tarkastellaan Venäjää sekä merkittävänä kauppakumppanina ja taloudellisena mahdollisuutena että turvallisuuspoliittisena uhkana. Tässä Arto Luukkasen ja Simo Grönroosin toimittamassa kirjassa Suomen ja Venäjän suhteisiin liittyviä kysymyksiä analysoivat Timo VihavainenArto LuukkanenTimo KoivurovaEsa SeppänenJukka MallinenKari LiuhtoOiva Miettinen ja Sakari Linden.

Julkaisu

Avaa PDF

24

Huh

2014

flag

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Pakkoruotsi vai hyötyruotsi? Kaksi kolmesta suomalaisesta vastustaa pakollista ruotsin opiskelua. Tästä huolimatta keskustelu kieliopintojen vapaudesta on jäänyt varsin vaisuksi. Kysymys ruotsin opiskelusta kytkeytyykin vahvasti kysymykseen maan kaksikielisyydestä, jota harva haluaa kyseenalaistaa. Suomen Perusta -ajatuspajan kirjassa Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu – suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Vapaa kielivalinta ry:n puheenjohtaja Ilmari Rostila tarttuu rakentavassa hengessä pakolliseen ruotsin kielen opiskeluun ja kaksikielisyyteen liittyviin kysymyksiin.

Julkaisu

Avaa PDF

10

Huh

2014

flag

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomi on tippumassa Euroopan vahvojen talouksien joukosta. Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat kohta Euroopan unionin korkeimmat. Veropolitiikka on ollut jo vuosia hapuilevaa, työllisyysaste on ylivoimaisesti Pohjoismaiden alhaisin ja teollisuus liputtaa vauhdilla ulos Suomesta. Nykyään yrittäjänä ja konsulttina toimiva valtiotieteen tohtori Heikki Koskenkylä on seurannut aktiivisesti Suomen taloutta ja rakenneuudistuksista käytyä keskustelua. Suomen Perusta- ajatuspajan kirjassa Suomen talous ja talouspolitiikan linja – miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Koskenkylä käy läpi Suomen talouden tilaa ja esittää omat teesinsä siitä, miten Suomi saadaan uudelleen nousuun.

Julkaisu

Avaa PDF

28

Hel

2014

flag

Kohti parempaa Eurooppaa

Samaan aikaan kun poliittinen eliitti jatkaa vallan keskittämistä Brysseliin, kasvavat Euroopan unionia kritisoivat voimat kautta Euroopan. Osa kriittisistä voimista haluaa tyystin eroon EU:sta, osa taas uskoo EU:n olevan vielä pelastettavissa. Suomen Perusta -ajatuspaja tarjoaa suomalaiselle yleisölle Sampo Terhon pamfletin Kohti parempaa Eurooppaa, jossa esitellään monissa Euroopan maissa kannatusta kasvattava reformistinen näkemys Euroopan unionin tulevaisuudesta. Kirja vastaa usein kysyttyyn kysymykseen siitä, minkälaisen vaihtoehdon EU-kriittiset reformistit tarjoavat nykyiselle Euroopan unionille?

Julkaisu

Avaa PDF