Julkaisu Avaa PDF

Some, sananvapaus ja vihapuhehysteria

Sananvapaus ei ole itsestäänselvyys, kun niin tavallisia kansalaisia kuin kansanedustajia Sebastian Tynkkysestä Päivi Räsäseen on jatkuvasti oikeudessa syytettyinä esittämiensä mielipiteiden takia. Euroopan unioni on astunut samalle tielle internetiä sensuroivien epädemokraattisten maiden kanssa ja pyrkii suitsimaan verkossa käytävää kansalaiskeskustelua ”vihapuheen” torjunnan nimissä. Koko sananvapauden kulttuuri on alennustilassa, kun omasta poikkeava mielipide herättää nykyään debatin sijaan liian usein vaatimuksia ”väärien” mielipiteiden kieltämisestä ja niiden esittäjien sulkemisesta pois yhteiskunnallisesta keskustelusta. Teoksessa Some, sananvapaus ja vihapuhehysteria tiedetoimittaja Marko Hamilo ja lakimies Onni Rostila tarkastelevat...


Julkaisu Avaa PDF

Kaksitoista talouden periaatetta

Suomen julkinen talous on syöksykierteessä. Turun yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Virenin mukaan Suomi on muutamassa vuosikymmenessä muuttunut markkinataloudesta siirtymätaloudeksi, jossa julkisen sektorin menot hipovat 60:ta prosenttia bruttokansantuotteesta, bruttoveroaste on yli 50 % ja maan velkasuhde jo yli 80 % BKT:sta. Suomen Perustan julkaisu Kaksitoista talouden periaatetta kokoaa tiiviissä muodossa yhteen professori Virenin ajatuksia siitä, millaisin periaattein julkista taloutta tulisi hoitaa. ”Meidän pitää pelastaa julkinen sektori joutumasta entistä pahempaan rahoituskriisiin. Jos näin ei tehdä, hyvinvointiyhteiskunta romuttuu ja koko talous näivettyy.”, Viren...


Julkaisu Avaa PDF

Ydinvoima Suomessa 2050

Suomi on jyrkän ilmastopolitiikan edelläkävijä. Nopealla aikataululla tapahtuva polttomoottorien vaihtuminen sähköautoihin ja kivihiilen korvaantuminen tuulivoimalla tarkoittaa energian hinnan nousua, teollisuuden ulosliputtamista sekä liikkumisen ja asumisen kallistumista. Energia-asiantuntija Rauli Partanen käsittelee tiedetoimittaja Marko Hamilon toimittamassa teoksessa 'Ydinvoima Suomessa 2050 - Miten Suomesta hiilinegatiivinen ja kilpailukykyinen uuden ydinvoiman avulla' Suomen energiasektoria ja luo vision siitä, miten Suomesta voitaisiin saada energiaomavarainen ydinvoiman laajamittaisen lisärakentamisen avulla. Näin edullista energiaa riittäisi niin teollisuuden kuin kuluttajien tarpeisiin – ja kaiken lisäksi ympäristöystävällisesti tuotettuna. Ydinvoima on ylenkatsottu energian tuotannon muoto,...


Julkaisu Avaa PDF

Perhepolitiikka ja syntyvyys

Kuinka Unkari on saanut nostettua maan syntyvyyden määrätietoisella perhepolitiikalla – ja mitä Suomi voisi tästä oppia. Alhainen syntyvyys on koko Eurooppaa koskettava ilmiö.  Éva Horváth tarkastelee Suomen Perustan raportissa Perhepolitiikka ja syntyvyys Unkarissa harjoitettavaa perhepolitiikkaa, jolla on onnistuttu kääntämään syntyvyyden trendi siten, että kokonaishedelmällisyysluvun kasvu oli Unkarissa suurin kaikista EU-maista vuosien 2010 ja 2019 välisellä jaksolla.    Suomessa sen sijaan tapahtui samalla ajanjaksolla suurin syntyvyyden lasku kaikista EU-maista, kun syntyvyys laski 28 prosenttia. Tästä syystä on mielenkiintoista vertailla Unkarin, Suomen ja...


Julkaisu Avaa PDF

Tulvia ja tulikiveä -- maailmanlopun tematiikka ilmastokeskustelussa

Turvallisuusasiantuntija Marko Meretvuon kirjoittamassa Suomen Perustan analyysissä Tulvia ja tulikiveä - Maailmanlopun tematiikka ilmastokeskustelussa käsitellään maailmanloppuun liittyvien teemojen esiintymistä ilmastonmuutosta koskevassa keskustelussa sekä niiden mahdollisia seurannaisvaikutuksia. Tutkimuksen tuloksena julkisesta keskustelusta tunnistettiin samanlaisia tunnuspiirteitä, joita on uskonnollisessa eskatologiassa. Aiheeseen liittyen havaittiin yhä enenemässä määrin liittyvän myös muita kultillisia piirteitä. Lisäksi tunnistettiin useita vaaratekijöitä, joita maailmanlopusta puhumiseen tässä yhteydessä liittyy. Tutkimus on erityisen relevantti nyt, kun lasten ilmastoahdistus lisääntyy, Elokapina-liikkeen kaltaiset ääriryhmät ovat aktivoituneet näkyvästi ja ilmastohätätilasta puhutaan hallitustasolla asti. Elokapina-liike voidaankin...