Julkaisu Avaa PDF

Woke - identiteettipolitiikkaa antirasismista transkysymyksiin

Voiko mies synnyttää?   Onko Afrikan tähti -lautapeli rasismia?   Mitä ovat ”Black Lives Matter” ja ”Metoo”? Woke on pienen piirin ääriajattelua, jolle annetaan suhteetonta näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa. Se vaikuttaa etenkin yliopistoilla, vaikka se nimenomaan asettaa ideologian faktojen edelle. Se on sukua historian aiemmille vallankumouksille, mutta se on vallanpitäjien vallankumous tavallista kansaa vastaan. Suomen Perustan uutuusteoksessa Woke – identiteettipolitiikkaa antirasismista transkysymyksiin Matias Turkkila, Henry Laasanen, Marko Hamilo, Erkki Seppänen, Joakim Vigelius, Simo Grönroos, Manolis Huuki ja Matti Viren analysoivat aihetta...


Julkaisu Avaa PDF

Metsästyskirja

Metsästykseen ja riistanhoitoon liittyvät kysymykset koskevat tavalla tai toisella kaikkia suomalaisia. Suurpetojen ihmisille aiheuttama uhka on todellinen etenkin itäisessä Suomessa. Merimetsoihin liittyvät ongelmat ovat taas hyvinkin tuttuja rannikkojen asukkaille ja kalastajille. Valkoposkihanhien sekä valkohäntäpeurojen liian suurien kantojen aiheuttamat vaikutukset koskettavat taas luonnossa liikkujia, maanviljelijöitä ja metsänomistajia kaikkialla maassa. Metsästys on myös sydämen asia sadoille tuhansille sitä harrastaville suomalaisille. Suomen Perustan Metsästyskirjassa metsästäjä ja riistanhoitaja Arno Westerholm käy läpi suomalaiseen metsästyspolitiikkaan liittyviä epäkohtia, joita löytyy suurpetojen ja vahinkoeläinten asemasta aina siihen,...


Julkaisu Avaa PDF

Nouseva työllisyysaste, vähenevät työtunnit ja kasvava tukien käyttö

Analyysissä Nouseva työllisyysaste, vähenevät työtunnit ja kasvava tukien käyttö entinen Suomen pankin rahoitusmarkkinaosaston johtaja Heikki Koskenkylä tarkastelee Suomen työllisyysasteen ja työttömyyden kehitystä sekä työmarkkinoiden rakenteellisia ongelmia. Työllisyysasteen trendiluku oli joulukuussa 2022 ennätyskorkea 74,5 prosenttia. Hallituksen taholta on kovasti kehuttu tätä saavutusta, mutta hallituksen talouspolitiikan rooli on kuitenkin ollut varsin pieni työllisyyden kohoamisessa. Koskenkylän mukaan työllisyyden korkea taso ei myöskään ratkaise taloutemme ongelmia. Työttömiä ja vajaatyöllisiä on edelleen varsin paljon. Tehdyt työtunnit ovat jopa kääntyneet laskuun, ja työpanos kokonaisuudessaan on supistunut....


Julkaisu Avaa PDF

Ketkä hyötyvät maahanmuutosta?

Maahanmuutto rapauttaa Suomen julkisen talouden kestävyyttä ja heikentää yleistä turvallisuutta. Enemmistö ihmisistä haluaisi kireämpää maahanmuuttopolitiikkaa, mutta tästä huolimatta maahanmuuton kriteerit ovat muuttuneet jatkuvasti vähemmän valikoiviksi ja maahanmuuton määrät sekä sen aiheuttamat ongelmat ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Suomen Perustan toiminnanjohtajan Simo Grönroosin kirjoittamassa analyysissä Ketkä hyötyvä maahanmuutosta? pohditaan syitä sille, miksi maahanmuuttopolitiikkaa on niin vaikea saada järkeistettyä. Tarkasteltavana on se, mitkä ovat ne tahot, jotka hyötyvät laajamittaisesta maahanmuutosta ja mitkä ovat ne ideologiset lähtökohdat, joista yhteiskunnalle vahingollista maahanmuuttopolitiikkaa edistetään. Analyysissä pohditaan...


Julkaisu Avaa PDF

Maahanmuuton vaikutuksista perusoikeuksiin

Maahanmuutto heikentää suomalaisten perusoikeuksia rapauttamalla julkisen talouden rahoitusta, yhteiskunnan sosiaalista koheesiota, yleistä turvallisuutta ja demokratian toimivuutta. Oikeustieteen dosentti Petter Kavonius tarkastelee tutkimuksessa Maahanmuuton vaikutuksista perusoikeuksiin muuttoliikkeen vaikutuksia suomalaisten perusoikeuksille, jotka usein sivuutetaan maahanmuuttoon liittyvässä lainsäädäntötyössä ja lakien tulkinnassa. Petter Kavonius on oikeustieteen tohtori ja yleisen oikeustieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Kavonius on tutkinut muun muassa työllisyyden edistämisen laintulkintoja sekä oikeusperiaatteisiin liittyviä kysymyksiä. Kavonius on toiminut myös Lakiasiaintoimisto Kari Uoti Oy:n osakkaana ja tehtävissä sen saamissa erilaisissa toimeksiannoissa. Perusasiaa suomalaisille -verkkolähetyksessä keskustelua...