Julkaisu Avaa PDF

Lähes puolet suomalaisista lopettaisi humanitaarisen maahanmuuton kokonaan

Suomen Perustan Taloustutkimukselta tilaama kysely kertoo, että 46 prosenttia suomalaisista olisi valmis lopettamaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen ja tukemaan sen sijaan pakolaisia pakolaisleireillä. Vastaajista 41 % vastusti ajatusta ja 13 % ei osannut sanoa kantaansa.

Kyselyssä tiedusteltiin, mitä mieltä vastaaja on seuraavasta ehdotuksesta: Suomi lopettaa turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten vastaanottamisen ja siirtää tästä vapautuvia resursseja pakolaisten auttamiseen pakolaisleireillä.

Enemmistö perussuomalaisten (84 %), kokoomuksen (59 %) ja kristillisdemokraattien (55 %) kannattajista haluaisi lopettaa kokonaan humanitaarisen maahanmuuton ja siirtää auttamisen tapahtumaan pakolaisleireille. Keskustan kannattajista tähän olisi valmis puolet (50 %) ja Nyt-liikkeen kannattajista vajaa puolet (43 %). SDP:n kannattajista ehdotusta kannatti reilu kolmannes (36 %), RKP:n kannattajista reilu neljännes (27 %) ja vihreiden (22 %) sekä vasemmistoliiton (21 %) kannattajista noin viidennes.

Tiedonkeruu tehtiin puhelinhaastatteluna 27.11.-7.12.2023 välisenä aikana. Tutkimukseen vastasi 1014 henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tilastollinen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla koko otoksesta suurimmillaan noin ± 3,2 prosenttiyksikköä.

 

Tuomo Turja

Taloustutkimus

[email protected]   / +358 10 758 511

 

Simo Grönroos

Suomen Perusta -ajatuspaja

[email protected]  / 040 664 9017

Vastaajat puoluekannan mukaan

 

SDP

Samaa mieltä 36 Eri mieltä 57 Ei osaa sanoa 7

 

Vasemmistoliitto

Samaa mieltä 21 Eri mieltä 65 Ei osaa sanoa 13

 

Kokoomus

Samaa mieltä 59 Eri mieltä 32 Ei osaa sanoa 9

 

Keskusta

Samaa mieltä 50 Eri mieltä 36 Ei osaa sanoa 14

 

Ruotsalainen kansanpuolue

Samaa mieltä 27 Eri mieltä 65 Ei osaa sanoa 8

 

Kristillisdemokraatit

Samaa mieltä 55 Eri mieltä 35 Ei osaa sanoa 10

 

Vihreä liitto

Samaa mieltä 22 Eri mieltä 66 Ei osaa sanoa 12

 

Perussuomalaiset

Samaa mieltä 84 Eri mieltä 13 Ei osaa sanoa 3

 

Liike Nyt

Samaa mieltä 43 Eri mieltä 57 Ei osaa sanoa –

 

Muut

Samaa mieltä 45 Eri mieltä 23 Ei osaa sanoa 32

 

Ei äänestäisi / Ei osaa sanoa

Samaa mieltä 45 Eri mieltä 28 Ei osaa sanoa 27