Julkaisu Avaa PDF

Kaksi kolmesta suomalaisesta käännyttäisi turvapaikanhakijat takaisin Venäjälle

Mitä mieltä olette seuraavasta ehdotuksesta?

Suomi ei ota vastaan itärajan yli tulevia turvapaikanhakijoita ja käännyttää nämä takaisin Venäjälle

Samaa mieltä: 66 %

Eri mieltä 18 %

Ei osaa sanoa 16 %

 

Suomen Perusta -ajatuspajan Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta käy ilmi, että kaksi kolmesta suomalaisesta (66 %) kannattaa itärajan yli pyrkivien turvapaikanhakijoiden käännyttämistä takaisin Venäjälle. Vain vajaa viidennes (18 %) vastustaa käännyttämistä ja suunnilleen saman verran (16 %) ei ilmoita mielipidettään.

Perussuomalaisten kannattajista palauttamista kannattaa 95 %, ja eduskuntapuolueista ainoastaan vasemmistoliiton kannattajissa palauttamisen vastustajia (56 %) oli enemmän kuin kannattajia (26 %). SDP:n kannattajista käännyttämistä kannattaa 59 %, kokoomuksen 87 %, Keskustan 75 %, RKP:n 57 %, KD:n 59 %, Vihreiden 44 % (Eri mieltä 24 %) ja Liike Nyt:in 85 %.

Tutkimus on tehty Taloustutkimus Oy:n internet-paneelissa Suomen Perusta -ajatuspajan toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmä oli Manner-Suomen 15-79-vuotias väestö. Otos muodostettiin satunnaisotannalla Taloustutkimuksen Internet-paneelin jäsenistä.

 

Kysymyksenasettelu tutkimuksessa oli seuraava:
Mitä mieltä olette seuraavasta ehdotuksesta?
Suomi ei ota vastaan itärajan yli tulevia turvapaikanhakijoita ja käännyttää nämä takaisin Venäjälle.

 

Tiedonkeruu toteutettiin 22.11.-23.11.2023 välisenä aikana

Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 1135 henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan kohderyhmää edustavaksi.

Tilastollinen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla koko otoksesta suurimmillaan noin ± 3,0 prosenttiyksikköä.

 

Tuomo Turja

Taloustutkimus

[email protected]   / +358 10 758 511

 

Simo Grönroos

Suomen Perusta -ajatuspaja

[email protected]  / 040 664 9017

 

 

Vastaajat puoluekannan mukaan

 

SDP

Samaa mieltä: 59 Eri mieltä: 19 Ei osaa sanoa: 22

 

Kokoomus

Samaa mieltä: 87 Eri mieltä: 8 Ei osaa sanoa: 5

 

Suomen Keskusta

Samaa mieltä: 75 Eri mieltä: 16 Ei osaa sanoa: 9

 

Vasemmistoliitto

Samaa mieltä: 26 Eri mieltä: 56 Ei osaa sanoa: 19

 

Ruotsalainen kansanpuolue

Samaa mieltä: 57 Eri mieltä: 8 Ei osaa sanoa: 35

 

Perussuomalaiset

Samaa mieltä: 95 Eri mieltä: 2 Ei osaa sanoa: 3

 

Kristillisdemokraatit

Samaa mieltä: 59 Eri mieltä: 20 Ei osaa sanoa: 21

 

Vihreä liitto

Samaa mieltä: 44 Eri mieltä: 24 Ei osaa sanoa: 32

 

Liike Nyt

Samaa mieltä: 85 Eri mieltä: 9 Ei osaa sanoa: 6

 

Joku muu puolue

Samaa mieltä: 45 Eri mieltä: 17 Ei osaa sanoa: 38

 

Ei äänestäisi / Ei osaa sanoa

Samaa mieltä: 72 Eri mieltä: 12 Ei osaa sanoa: 16