Julkaisu Avaa PDF

Tulvia ja tulikiveä — maailmanlopun tematiikka ilmastokeskustelussa


Turvallisuusasiantuntija Marko Meretvuon kirjoittamassa Suomen Perustan analyysissä Tulvia ja tulikiveä – Maailmanlopun tematiikka ilmastokeskustelussa käsitellään maailmanloppuun liittyvien teemojen esiintymistä ilmastonmuutosta koskevassa keskustelussa sekä niiden mahdollisia seurannaisvaikutuksia.

Tutkimuksen tuloksena julkisesta keskustelusta tunnistettiin samanlaisia tunnuspiirteitä, joita on uskonnollisessa eskatologiassa. Aiheeseen liittyen havaittiin yhä enenemässä määrin liittyvän myös muita kultillisia piirteitä. Lisäksi tunnistettiin useita vaaratekijöitä, joita maailmanlopusta puhumiseen tässä yhteydessä liittyy.

Tutkimus on erityisen relevantti nyt, kun lasten ilmastoahdistus lisääntyy, Elokapina-liikkeen kaltaiset ääriryhmät ovat aktivoituneet näkyvästi ja ilmastohätätilasta puhutaan hallitustasolla asti. Elokapina-liike voidaankin nähdä eräänlaisena lopputulemana pitkään jatkuneesta maailmanloppuun viittaavan tematiikan käyttämisestä ilmastokeskustelussa, sillä liike katsoo ilmastonmuutoksen olevan ihmiskunnalle eksistentiaalinen uhka.


Tiivistelmä analyysin johtopäätöksistä


Maailmanlopun tematiikkaa on käytetty kautta aikojen uskonnollisen ja poliittisen keskustelun yhteydessä. Maailmanlopun tematiikka nousee vahvasti esiin myös nykyisessä ilmastokeskustelussa.

Maailmanlopun teemojen käyttämisen motiiveja:

  • Usko ilmastonmuutoksen aiheuttamaan maailmanloppuun.
  • Ilmastotoimien tärkeyden korostaminen.
  • Taloudelliset ja poliittiset motiivit.

Maailmanlopun teemojen käyttämisen seurauksia:

  • Ilmastoahdistus ja pahimmillaan ekoterrorismi.
  • Ylimitoitetut ilmastotoimet.
  • Ilmastopolitiikan uskottavuuden heikkeneminen.


Avaa analyysi (pdf) klikkaamalla alla olevaa analyysin etusivun kuvaa:Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos ja analyysin kirjoittaja, turvallisuusasiantuntija Marko Meretvuo keskustelevat analyysista videolla:Lisätiedot analyysista:

Marko Meretvuo, analyysin kirjoittaja, turvallisuusasiantutija

[email protected]  / puh. 050 342 7976

Simo Grönroos, toiminnanjohtaja, Suomen Perusta -ajatuspaja

[email protected]  /  puh. 040 664 9017