Julkaisu Avaa PDF

Ketkä hyötyvät maahanmuutosta?

Maahanmuutto rapauttaa Suomen julkisen talouden kestävyyttä ja heikentää yleistä turvallisuutta. Enemmistö ihmisistä haluaisi kireämpää maahanmuuttopolitiikkaa, mutta tästä huolimatta maahanmuuton kriteerit ovat muuttuneet jatkuvasti vähemmän valikoiviksi ja maahanmuuton määrät sekä sen aiheuttamat ongelmat ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Suomen Perustan toiminnanjohtajan Simo Grönroosin kirjoittamassa analyysissä Ketkä hyötyvä maahanmuutosta? pohditaan syitä sille, miksi maahanmuuttopolitiikkaa on niin vaikea saada järkeistettyä. Tarkasteltavana on se, mitkä ovat ne tahot, jotka hyötyvät laajamittaisesta maahanmuutosta ja mitkä ovat ne ideologiset lähtökohdat, joista yhteiskunnalle vahingollista maahanmuuttopolitiikkaa edistetään. Analyysissä pohditaan lisäksi sitä, miksi maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuva kansan hiljainen enemmistö ei...

Videot

Ketkä hyötyvät maahanmuutosta?

Maahanmuutto heikentää enenevässä määrin Suomen julkisen talouden kestävyyttä ja yleistä turvallisuutta. Tästä huolimatta maahanmuuttopolitiikan järkeistäminen on erittäin vaikeaa, koska maahanmuutosta hyötyvät tahot lobbaavat aktiivisesti avoimemman maaahanmuuttopolitiikan puolesta. Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos ja toimittaja Maria Asunta keskustelevat siitä, ketkä hyötyvät maahanmuutosta, minkälaisia ideologisia vaikuttimia avointen rajojen politiikalle on sekä siitä, miksi maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuva hiljainen enemmistö ei saa ääntään kuuluviin. Aihetta käsittelevä analyysi Ketkä hyötyvät maahanmuutosta? on luettavissa ajatuspajan verkkosivuilla. 

Videot

Maahanmuutto ja perusoikeudet

Maahanmuutto heikentää monin tavoin suomalaisten perusoikeuksia. Tästä huolimatta maahanmuuton vaikutuksia suomalaisten oikeuksille ei oteta huomioon maahanmuuttoon liittyvää lainsäädäntöä valmisteltaessa tai lakeja tulkittaessa. Asiasta ovat keskustelemassa Perusasiaa suomalaisille -verkkolähetyksessä aihetta tutkinut oikeustieteen dosentti Petter Kavonius ja lainsäädännön parissa työskentelevä lainsäädäntöasiantuntija Niko Ohvo. Petter Kavoniuksen kirjoittama tutkimus 'Maahanmuuton vaikutuksista perusoikeuksiin' on luettavissa ajatuspajan verkkosivuilla.  

Kirja-arvostelut

Sota länsimaita ja rajoja vastaan

Länsimainen kulttuuri ja rajat ovat kenties kaksi nykyisten edistyksellisten kulttuuripiirien eniten vihaamia asioita. Brittiläiset Douglas Murray ja Frank Furedi käsittelevät uutuuskirjoissaan länsimaiden henkistä tilaa, jossa omasta kulttuurista ei usein haluta esittää kuin negatiivisia asioita ja raja-aidat halutaan kaataa niin kansojen kuin kaikkien muidenkin asioiden väliltä.    Toimittaja ja kirjailija Douglas Murray on kirjoittanut maahanmuutosta ja poliittisesta korrektiudesta kirjoissaan The Strange Death of Europe (2017) ja The Madness of Crowds (2019). Uusimmassa teoksessaan The War on the West (2022) Murray tuo esiin lukuisten esimerkkien valossa miten pieni, mutta äänekäs, ”antirasistien” joukko...