Julkaisu Avaa PDF

Suomi, meillä on ongelma! - Antiikin Seitsemän viisasta ja Suomen talouskasvu

Suomen taloudella ei mene hyvin. Vielä reilu vuosikymmen sitten vastuullisen taloudenpidon maana profiloitunut Suomi on nykyään korviaan myöten veloissa. Nokia-aikojen talouskasvu on enää vain kaukainen muisto. Maailman huippua olleet koulutuksen tasoa mittaavat Pisa-tulokset ovat yhtä lailla historiaa. Pitkään viennin parissa toiminut kauppatieteiden tohtori Jack Ilmonen tarkastelee Suomen Perustan julkaisussa Suomi, meillä on ongelma! maamme talouden tilaa ja sitä, miten talous saataisiin nousuun. Kirjoittajan tarkastelunäkökulma on uusi, sillä hän peilaa Suomen talouteen liittyviä kysymyksiä antiikin Kreikassa vaikuttaneiden ns. Seitsemän viisaan ajatusten kautta – ajatusten, joita on luettu, pohdittu ja arvostettu jo vuosituhansien ajan. Pamfletti...

Näkökulmat

Tilastotieto tukee puheita väestönvaihdoksesta

Useat mediat ovat esittäneet, että tilastotiedot eivät tukisi ns. väestönvaihdoksen olevan käynnissä. Olemassa oleva tutkimustieto maahanmuuton määristä, vieraskielisen väestön kasvusta ja suomalaisten syntyvyydestä osoittaa kuitenkin selvästi demografisten muutosten olevan niin suuria, että väestönvaihdoksesta puhuminen on täysin perusteltua, kun halutaan kuvata vallitsevaa kehitystä. Tässä artikkelissa esittelen tilastotietoja, jotka tukevat tätä näkemystä.   Seuraavissa luvuissa esiintyvät käsitteet "vieraskieliset" sekä "ulkomaalaistaustaiset". Ne ovat melko lailla sama joukko. Ulkomaalaistaustaiset Tilastokeskuksen määritelmän mukaan käsittävät käytännössä sekä 1. että 2. sukupolven maahanmuuttajat (https://www.stat.fi/meta/kas/ulkomaalaistaus.html).     1. Esitän aluksi muutamia lukuja koskien koko Suomen koko väestöä ja...

Kirja-arvostelut

Oikofobia – länsimaisen itseinhon jäljillä

Kulkeeko historia kohti edistystä vai onko se sarja kulttuurien ja kansojen nousuja ja romahduksia? Taantuvatko kulttuurit ulkoisien vai sisäisten tekijöiden paineessa? Miten oman kulttuurin inhoaminen liittyy tähän? Ruotsalaistaustainen filosofi ja antiikintutkija Benedict Beckeld pohtii näitä kysymyksiä länsimaista itseinhoa käsittelevässä kirjassaan Western Self-Contempt: Oikophobia in the Decline of Civilizations. Hänen johtopäätöksensä on se, että tiede kyllä edistyy, mutta kulttuurit kulkevat syklisesti alkuaikojen muihin vihamielisesti suhtautuvasta ksenofobiasta loppuaikojen itseinhoon eli oikofobiaan.   Syklinen historiankuva ei ole uusi asia, ja siitä on kirjoitettu niin 1900-luvun alun kulttuurifilosofi Oswald Spenglerin teoksissa, joissa kulttuurien nähtiin...

Kirja-arvostelut

Turvapaikkalotto

Euroopan turvapaikkapolitiikka tappaa ihmishenkiä enemmän kuin pelastaa. Näin shokeeraavan väitteen esittää hollantilainen yhteiskuntatieteilijä Ruud Koopmans kirjassaan Die Asyl-Lotterie, Turvapaikkalotto. Nykyinen turvapaikkapolitiikka johtaa siihen, että ihmiset liikkuvat lukuisten turvallisten maiden läpi, joissa heillä ei ole enää hengenvaaraa, ja lähtevät vaaralliselle matkalle Välimeren yli siinä toivossa, että saavat jalkansa EU:n kamaralle. Lisäksi monen henki ei alun perinkään ole ollut uhattuna, sillä muuttovirroissa on mukana paljon taloudellisista syistä Eurooppaan hakeutuvia. Nämä ihmiset ovat valmiita ottamaan riskin, koska astuttuaan EU:n maaperälle he voivat käytännössä jäädä lopullisesti Eurooppaan vaikka laittomasti, riippumatta turvapaikkaprosessin lopputuloksesta. Matkan varrelle...