Julkaisu Avaa PDF

Koulukirja - kymmenen myyttiä suomalaisesta peruskoulusta

Ovatko käytännön luku- ja kirjoitustaito enää itsestäänselvyyksiä peruskoulunsa päättävien ”diginatiivien” keskuudessa? Entä mistä Pisa-tulosten jatkuva lasku kertoo? Opettaja ja tietokirjailija Mai Allon teos Koulukirja – kymmenen myyttiä suomalaisesta peruskoulusta käsittelee suomalaisen koulujärjestelmän kriisiä, johon ollaan nyt vasta heräämässä. Suomen Perusta julkaisi Koulukirjan ensimmäisen painoksen vuonna 2021. Kirjassa tuotiin tuolloin esille, että merkittävä joukko opettajia ja tutkijoita on esittänyt jo vuosien ajan – valtavirtakeskustelusta poiketen – koulujärjestelmän tervehdyttämisen vaativan ”resurssien lisäämisen” sijaan vauhdilla etenevien uudistusten kriittistä tarkastelua; eli sen pohtimista, ovatko digitalisaatio, seinättömät luokat ja ilmiöoppiminen todella ratkaisu – vai osa...

Kirja-arvostelut

Betonibrutalismia vai klassista kauneutta? - arkkitehtien kapina paremman rakentamisen puolesta

Jos ihmiset pitävät enemmän ateneumeista ja kansallismuseoista, miksi he saavat kiasmoita ja musiikkitaloja? Näin voisi muotoilla arkkitehtuurikapinana tunnettuun liikkeeseen kuuluvien Nicolas von Kraemerin, Marjo Uotilan ja Mika Varpion koostaman artikkelikokoelman Kohti parempaa kaupunkia (2022) kantavan kysymyksen. Arkkitehtuurikapina on muutamia vuosia vanha kansainvälinen liike, jossa joukko arkkitehteja ja kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneita kansalaisia on alkanut kyseenalaistaa vallassa olevan modernistisen rakentamisen hegemoniaa. Lähinnä verkossa ja sosiaalisessa mediassa toimiva liike on keskittynyt nostamaan esiin onnistuneita klassisempaa muotomaailmaa edustavia arkkitehtuurisia ratkaisuja esimerkkeinä siitä, että betonibrutalismille ja mitäänsanomattomille laatikkotaloille on olemassa vaihtoehto. Kohti parempaa kaupunkia -teoksessa modernin...

Kirja-arvostelut

Ruotsin tie -- Kuinka massamaahanmuutto romutti pohjoismaisen hyvinvointivaltion

Katsaus Tino Sanandajin kirjasta: Mass Challenge -- The Socioeconomic Impact of Migration to a Scandinavian Welfare State Ruotsalainen kurditaustaisen taloustieteilijä Tino Sanandajin julkaisi vuonna 2016 kirjan Massutmaning (suomeksi Massiivinen haaste). Se on tähän mennessä kokonaisvaltaisin teos siitä, millaisiin massiivisiin ongelmiin massamaahanmuutto kehitysmaista Ruotsiin on johtanut. Kirja oli julkaisun jälkeen yksi Ruotsin myydyimmistä kirjoista (kaikki kategoriat mukaan lukien). Sanandajin mukaan Ruotsin maahanmuuton ongelmien perimmäisenä syynä ei ole se, että Ruotsi olisi "kotouttanut" väärin tai liian vähän. Sen sijaan ongelmien juurisyynä on Ruotsin harjoittama maahanmuuttopolitiikka. Ruotsi on ottanut vastaan aivan liikaa sellaisia...

Näkökulmat

Tilastotieto tukee puheita väestönvaihdoksesta

Useat mediat ovat esittäneet, että tilastotiedot eivät tukisi ns. väestönvaihdoksen olevan käynnissä. Olemassa oleva tutkimustieto maahanmuuton määristä, vieraskielisen väestön kasvusta ja suomalaisten syntyvyydestä osoittaa kuitenkin selvästi demografisten muutosten olevan niin suuria, että väestönvaihdoksesta puhuminen on täysin perusteltua, kun halutaan kuvata vallitsevaa kehitystä. Tässä artikkelissa esittelen tilastotietoja, jotka tukevat tätä näkemystä.   Seuraavissa luvuissa esiintyvät käsitteet "vieraskieliset" sekä "ulkomaalaistaustaiset". Ne ovat melko lailla sama joukko. Ulkomaalaistaustaiset Tilastokeskuksen määritelmän mukaan käsittävät käytännössä sekä 1. että 2. sukupolven maahanmuuttajat (https://www.stat.fi/meta/kas/ulkomaalaistaus.html).     1. Esitän aluksi muutamia lukuja koskien koko Suomen koko väestöä ja...