Julkaisu Avaa PDF

Ydinvoima Suomessa 2050

Suomi on jyrkän ilmastopolitiikan edelläkävijä. Nopealla aikataululla tapahtuva polttomoottorien vaihtuminen sähköautoihin ja kivihiilen korvaantuminen tuulivoimalla tarkoittaa energian hinnan nousua, teollisuuden ulosliputtamista sekä liikkumisen ja asumisen kallistumista. Energia-asiantuntija Rauli Partanen käsittelee tiedetoimittaja Marko Hamilon toimittamassa teoksessa 'Ydinvoima Suomessa 2050 - Miten Suomesta hiilinegatiivinen ja kilpailukykyinen uuden ydinvoiman avulla' Suomen energiasektoria ja luo vision siitä, miten Suomesta voitaisiin saada energiaomavarainen ydinvoiman laajamittaisen lisärakentamisen avulla. Näin edullista energiaa riittäisi niin teollisuuden kuin kuluttajien tarpeisiin – ja kaiken lisäksi ympäristöystävällisesti tuotettuna. Ydinvoima on ylenkatsottu energian tuotannon muoto, vaikka sillä on paljon mahdollisuuksia. Suomen Perusta -ajatuspaja toivoo, että Ydinvoima...

Näkökulmat

”Suomesta ei löydy hoitajia” ja pari muuta ajankohtaista hokemaa

Aluevaalit ovat kiihdyttäneet keskustelun ulkomaisesta työvoimasta. Keskustelun kohteena ovat tällä hetkellä olleet luonnollisesti hoitoalan työntekijät, joiden pulan moni puolue ratkaisisi lisäämällä ulkomaista työvoimaa. Tarkastellaanpa muutamia keskustelussa esille toistuvasti nousevia väitteitä.     ”Kun hoitajia vaan ei löydy Suomesta” Väitetään, että Suomesta ei löydy tekijöitä, ja siksi katse on suunnattava ulkomaille. Hoitoalalta siirtyy jatkuvasti alan koulutuksen saaneita osaajia muihin töihin – muissa tehtävissä olevien hoitoalan koulutuksen saaneiden määrän on uutisoitu olevan jopa 70 000 (IS).  Moni on myös lähtenyt ulkomaille, etenkin muihin pohjoismaihin, joissa palkkataso ja työolot ovat paremmat (Yle). Tehyn...

Videot

Kuinka kalliiksi humanitaarinen maahanmuutto Afganistanista tulee?

Suomen Perustan tutkijan Samuli Salmisen kirjoittamassa analyysissä 'Kuinka kalliiksi 1000 Afganistanista otettavaa humanitaarista maahanmuuttajaa tulee?' tarkastellaan Afganistanista tulevan humanitaarisen maahanmuuton vaikutuksia Suomen julkiselle taloudelle. Tutkija Salminen ja Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos keskustelevat oheisella videolla analyysin keskeisistä havainnoista.   Analyysi on luettavissa ajatuspajan verkkosivuilla: Kuinka kalliiksi 1000 Afganistanista otettavaa humanitaarista maahanmuuttajaa tulee?  

Videot

Perustan Salminen tutkijavieraana julkisessa maahanmuuttoseminaarissa: "Muuttoliike – uhka vai mahdollisuus?"

Suomen Perusta -ajatuspajan tutkija Samuli Salminen osallistui tutkijavieraana Vapaus valita toisin -yhdistyksen järjestämään maahanmuuttoa käsittelevään keskustelutilaisuuteen ”Muuttoliike – uhka vai mahdollisuus?” Keskustelussa nousivat esiin muun muassa seuraavat asiat: Integroitumista ei tapahdu monen maahanmuuttajaryhmän osalta edes Suomessa syntyneen 2. sukupolven osalta.EU:n ulkopuolelta tulevasta maahanmuutosta vain hyvin pieni osa koostuu korkeakoulutetuista ja korkeapalkkaisista suoraan töihiin tulevista. Lisäksi näistä parhaiten pärjäävistä maahanmuuttajista vain suhteellisen harva jää Suomeen.Heikoiten pärjäävistä humanitaarisista maahanmuuttajista sen sijaan suurin osa jää pysyvästi Suomeen.Suomen väestön ikääntymiseen liittyviä ongelmia ei ratkaista maahanmuutolla.Toistaiseksi hyvin vähäiseen osaan julkisessa keskustelussa on jäänyt puhe kantaväestön...