11

Hei

2017

flag

Seitsemän näkymää Suomelle

Mitä uhkia, mahdollisuuksia ja valintoja tulevaisuus tuo tullessaan? Joukko suomalaisia ajatuspajoja on koonnut yhteen ajatuksiaan satavuotiaan Suomen tulevaisuudesta kirjaksi Seitsemän näkymää Suomelle – ajatuspajojen tulevaisuusvisioita. Teoksessa pohditaan monipuolisesti niin globalisaatioon, ilmastonmuutokseen kuin väestönliikkeisiin liittyviä kysymyksiä. Tarkastelussa ovat myös kysymykset kuten kaupungistuminen ja työelämän muuttuminen kuin myös Suomen ulkopoliittiseen asemaan liittyvät kysymykset. Suomen Perustan artikkelissa Kansallisvaltio vai monikulttuurinen yhteiskunta? toiminnanjohtaja Simo Grönroos pohtii laajamittaisten väestönliikkeiden taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja valintoja, mitä Suomen tulee tehdä maahanmuuttopolitiikan suhteen

Julkaisu

Avaa PDF

3

Tou

2017

flag

Ghettoutuminen etenee

Asuinalueiden etnisen segregaation torjumisesta puhutaan paljon, mutta viimeaikaiset tutkimukset eivät ole rohkaisevia segregaation vähentymisen suhteen. Miten Ruotsin maahanmuuttajalähiöiden kaltaisten alueiden syntyminen pystytään torjumaan? Onko segregaatiota edes mahdollista pysäyttää muun kuin maahanmuuttopolitiikan keinoin?

Näkökulmat

Tutustu tarkemmin

21

Huh

2017

flag

Kansallista työvoimapolitiikkaa

Presidentti Donald Trump on jatkanut vaalilupaustensa toimeenpanoa allekirjoittamalla hiljattain asetuksen, jolla rajoitetaan työperäistä maahanmuuttoa. Suomeen taas pyritään houkuttelemaan ulkomaista työvoimaa ja matalapalkkatöitä pyritään lisäämään heikommin työllistyvien muuttajien työllistämiseksi. Onko tämä kuitenkaan oikea linja suomalaisen työntekijän ja koko yhteiskunnan kannalta?

Näkökulmat

Tutustu tarkemmin

6

Huh

2017

flag

Väestönvaihdos ja kuntavaalit

Kuntavaalikeskustelu on pyörinyt pitkälti sote-uudistuksen ympärillä ja välillä on sivuttu myös kunnille uudistuksen jälkeen jääviäkin tehtäviä. Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ovat kuitenkin jääneet taka-alalle keskustelussa, vaikka vieraskielisen väestön määrä kasvaa koko ajan ja vaikuttaa laaja-alaisesti koko yhteiskuntaan. Käynnissä olevaan väestönvaihdokseen voidaan kuitenkin vaikuttaa - myös kunnissa.

Näkökulmat

Tutustu tarkemmin

31

Maa

2017

flag

Menetetty maa

Miltä maa näyttää sen jälkeen kun sen väestö on vaihtunut? Milla Hannula uppoutuu uutuuskirjassaan Kiistamaa – Venäjän Karjalankannas menetetyn Karjalankannaksen historiaan ja nykyisyyteen. Kirja keskittyy luomaan kuvaa siitä, miten Karjalankannaksen suomalainen historia näkyy nykyään alueella.

Kirja-arvostelut

Lue koko arvostelu

27

Maa

2017

flag

Tehokasta auttamista?

Maailma on täynnä humanitaarisia kriisejä. Kumpi on tehokkaampi tapa auttaa: humanitaarinen maahanmuutto vai paikan päällä tapahtuva auttaminen? Jos yhden humanitaarisen maahanmuuttajan hinnalla saadaan autettua yli kolmeakymmentä ihmistä kriisialueilla, on  vastaus varsin selvä.

Näkökulmat

Tutustu tarkemmin

Ajankohtaista

EVA: Tyytymättömyyden siemenet – Mistä populismi tulee?

6.6.2017

www.eva.fi

THL: Työikäisen väestön alueellinen eriytyminen synnyinmaan ja tulotason mukaan suurilla kaupunkiseuduilla

24.4.2017

www.thl.fi

Libera: Kultaiset kahleet –10 askelta kohti vapaampaa kansalaisyhteiskuntaa

5.4.2017

www.libera.fi

Sisäministeriö: Kansalaismielipide – Turvapaikanhakijat ja turvapaikkapolitiikka

21.3.2017

julkaisut.valtioneuvosto.fi

Suomen Perusta Facebookissa

Maahanmuutto & talous