19

Tou

2016

flag

Turvallisuus uhattuna

Ulkomaalaisten määrän kasvun myötä suomalaisten turvallisuudentunne on laskenut merkittävästi. Etenkin pelko katujen ja julkisten tilojen turvattomuudesta on kasvanut johtuen tiettyjen ulkomaalaisryhmien yliedustuksesta väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Poliisin kamppaillessa riittävistä resursseista, on samaan aikaan käyty keskustelua siitä, mikä rooli vapaaehtoisilla kansalaispartioilla on syntyneen turvallisuustyhjiön täyttämisessä. YTK Aleksi Hernesniemen kirjoittamassa raportissa Turvallisuus uhattuna – maahanmuutto, turvallisuustilanne ja kansalaispartiot  käsitellään maahanmuuttajien rikollisuuteen, poliisin resursseihin ja vapaaehtoisiin kansalaispartioihin liittyviä kysymyksiä. Raportissa nostetaan myös esiin ehdotuksia turvallisuustilanteen parantamiseksi.

Julkaisu

Turvallisuusuhattunakansi Avaa PDF

20

Tou

2016

flag

Turvallisuus uhattuna

Suomessa on vakava turvallisuusvaje – poliisin resurssit vähenevät samalla kun ulkomaalaisten määrän kasvu lisää rikollisuutta ja turvattomuutta. Vasta julkaistu Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta sekä Suomen Perustan raportti Turvallisuus uhattuna päätyvät turvallisuuden heikkenemisen osalta samansuuntaisiin johtopäätöksiin.

Näkökulmat

simonkuvanettisivut Tutustu tarkemmin

16

Tou

2016

flag

Sanansäilä iskee

Monikulttuurisuutta, ”suvaitsevaisuutta” ja liberaaleja arvoja korostavien mielipiteiden täyttäessä yhteiskunnallisen keskustelun on piristävää törmätä myös vastakkaisiin näkökulmiin. Tällaisia tarjoaa  Kiuas kustantamo kahden tuoreen artikkelikokoelman voimin. Sarastus -kirja kokoaa yhteen traditionalistisen verkkolehden tekstejä ja Sanansäilä tarjoaa kokoelman esseisti Timo Hännikäisen  kirjoituksia.

Kirja-arvostelut

sanansäiläkansi Lue koko arvostelu

13

Tou

2016

flag

Keskustelua euron tulevaisuudesta

Suomen Perusta julkaisi huhtikuussa eurovaluuttaa käsittelevän raportin Euroopan talous- ja rahaliiton tulevaisuus - onko euro pelastettavissa? Raportin kirjoittaja VTT Heikki Koskenkylä oli 10.5. Dosentti-ohjelman haastattelussa keskustelemassa eurojärjestelmän tulevaisuudesta.

Videot

koskenkylädosentti Katso video

11

Tou

2016

flag

Spengler ja nykyaika

Epävakaina aikoinamme saksalaisen kulttuurifilosofin Oswald Spenglerin teos Länsimaiden perikato on ajankohtaisempi kuin koskaan. Kustantamo Kiuas on tehnyt verrattoman kulttuuriteon ja julkaissut suomen kielellä ennen suomeksi julkaisemattoman Spenglerin teoksen Ihminen ja tekniikka (1931), jossa Spengler jatkokehittelee joitain pääteoksessaan esiin nostamiaan teemoja.

Kirja-arvostelut

spenglerkansi Lue koko arvostelu

9

Tou

2016

flag

Keskustelua ajatuspajoista

Suomen Perusta -ajatuspajan toiminnanjohtaja Simo Grönroos oli Arto Luukkasen vieraana 3.5. esitetyssä Dosentti-tv-ohjelmassa. Keskustelua ohjelmassa käytiin Suomen Perusta -ajatuspajasta ja yleensä ajatuspajojen roolista osana poliittista päätöksentekoa ja yhteiskunnallista keskustelua.

Videot

dosenttigrönroos Katso video

Ajankohtaista

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

19.5.2016

www.intermin.fi

EMN: Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti SUOMI 2015

15.4.2016

www.emn.fi

EVA: Sovinnon eväät – Arvo- ja asennetutkimus 2016

10.3.2016

www.eva.fi

Libera: Lisää markkinoita asuntomarkkinoille

19.2.2016

www.libera.fi

Suomen Perusta Facebookissa

Punavihreä kupla