22

Kes

2016

flag

Kansainvälinen pakolaisinstituutio ja valtioiden mahdollisuudet

Turvapaikanhakuun liittyvästä muuttoliikkeestä on tullut merkittävä siirtolaisuuden muoto. Moni onkin herännyt pohtimaan sitä, ovatko toisen maailmansodan jälkimainingeissa luodut kansainväliset pakolaissopimukset enää ajan tasalla? Entä mihin sopimukset todellisuudessa sitovat valtioita ja miten eri valtiot ovat soveltaneet sopimuksia? Suomen Perusta -ajatuspajan raportissa Kansainvälinen pakolaisinstituutio ja valtioiden mahdollisuudet – imagon suojelusta rajojen suojeluun VTM Riikka Purra tarkastelee kansainvälisiin pakolaissopimuksiin ja valtioiden toimintamahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä. Raportissa pohditaan lisäksi sitä, miten Suomen tulisi toimia humanitaarisen maahanmuuton suhteen, sekä sitä, mikä on nykyisen pakolaissopimusjärjestelmän tulevaisuus.

Julkaisu

purrakansi1 Avaa PDF

1

Kes

2016

flag

Dalai Lama ja maahanmuutto

Tiibetiläisten henkisen johtajan kriittiset kannanotot koskien maahamuuttoa ovat herättäneet keskustelua. Toisin kuin eurooppalaiset uskonnolliset johtajat, Dalai Lama on esittänyt näkemyksiä, joiden mukaan Eurooppa ottaa liikaa pakolaisia ja hänen mielestään Euroopasta ei saa antaa tulla arabialaista. Sinänsä itsestäänselviä huomioita, mutta ei Euroopassa, jossa media ja instituutiot vannovat monikulttuurisuuden nimeen.

Näkökulmat

simonkuvanettisivut Tutustu tarkemmin

20

Tou

2016

flag

Turvallisuus uhattuna

Suomessa on vakava turvallisuusvaje – poliisin resurssit vähenevät samalla kun ulkomaalaisten määrän kasvu lisää rikollisuutta ja turvattomuutta. Vasta julkaistu Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta sekä Suomen Perustan raportti Turvallisuus uhattuna päätyvät turvallisuuden heikkenemisen osalta samansuuntaisiin johtopäätöksiin.

Näkökulmat

simonkuvanettisivut Tutustu tarkemmin

16

Tou

2016

flag

Sanansäilä iskee

Monikulttuurisuutta, ”suvaitsevaisuutta” ja liberaaleja arvoja korostavien mielipiteiden täyttäessä yhteiskunnallisen keskustelun on piristävää törmätä myös vastakkaisiin näkökulmiin. Tällaisia tarjoaa  Kiuas kustantamo kahden tuoreen artikkelikokoelman voimin. Sarastus -kirja kokoaa yhteen traditionalistisen verkkolehden tekstejä ja Sanansäilä tarjoaa kokoelman esseisti Timo Hännikäisen  kirjoituksia.

Kirja-arvostelut

sanansäiläkansi Lue koko arvostelu

13

Tou

2016

flag

Keskustelua euron tulevaisuudesta

Suomen Perusta julkaisi huhtikuussa eurovaluuttaa käsittelevän raportin Euroopan talous- ja rahaliiton tulevaisuus - onko euro pelastettavissa? Raportin kirjoittaja VTT Heikki Koskenkylä oli 10.5. Dosentti-ohjelman haastattelussa keskustelemassa eurojärjestelmän tulevaisuudesta.

Videot

koskenkylädosentti Katso video

11

Tou

2016

flag

Spengler ja nykyaika

Epävakaina aikoinamme saksalaisen kulttuurifilosofin Oswald Spenglerin teos Länsimaiden perikato on ajankohtaisempi kuin koskaan. Kustantamo Kiuas on tehnyt verrattoman kulttuuriteon ja julkaissut suomen kielellä ennen suomeksi julkaisemattoman Spenglerin teoksen Ihminen ja tekniikka (1931), jossa Spengler jatkokehittelee joitain pääteoksessaan esiin nostamiaan teemoja.

Kirja-arvostelut

spenglerkansi Lue koko arvostelu

Ajankohtaista

e2: KENEN MITTA ON TÄYSI? – Tutkimus yhteiskunnallisesta ilmapiiristä Suomessa

21.6.2016

e2.fi

Vasemmistofoorumi: Eurosta ulos vai euro uusiksi?

2.6.2016

www.vasemmistofoorumi.fi

EVA: Pelastakaa puolueet! – Mitä politiikka voisi oppia Uberilta?

1.6.2016

www.eva.fi

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

19.5.2016

www.intermin.fi

Suomen Perusta Facebookissa

Punavihreä kupla