8

Kes

2017

flag

Maahanmuutto – talouden ongelma vai ongelmien ratkaisu?

Parantaako vai heikentääkö maahanmuutto huoltosuhdetta? Mitä vaikutuksia maahanmuutolla on palkkoihin ja työmarkkinoihin – entä talouden pääomavaltaisuuteen ja investointeihin? Suomen Perustan puheenvuorossa Maahanmuutto – talouden ongelma vai ongelmien ratkaisu? taloustieteen emeritusprofessori Matti Viren käsittelee maahanmuuton vaikutuksia talouteen ja työmarkkinoihin sekä pohtii yleisesti maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Jos maahanmuutto on julkisten menojen kannalta enemmän ongelma kuin ratkaisu, niin olisiko kestävyysvajeen korjaamiseksi keskityttävä käymään ennemminkin kriittistä keskustelua julkisen sektorin koosta, kuin maahanmuuton lisäämisestä?

Julkaisu

virenkansinettiin3 Avaa PDF

3

Tou

2017

flag

Ghettoutuminen etenee

Asuinalueiden etnisen segregaation torjumisesta puhutaan paljon, mutta viimeaikaiset tutkimukset eivät ole rohkaisevia segregaation vähentymisen suhteen. Miten Ruotsin maahanmuuttajalähiöiden kaltaisten alueiden syntyminen pystytään torjumaan? Onko segregaatiota edes mahdollista pysäyttää muun kuin maahanmuuttopolitiikan keinoin?

Näkökulmat

Simo Grönroos kuva 2017 Tutustu tarkemmin

21

Huh

2017

flag

Kansallista työvoimapolitiikkaa

Presidentti Donald Trump on jatkanut vaalilupaustensa toimeenpanoa allekirjoittamalla hiljattain asetuksen, jolla rajoitetaan työperäistä maahanmuuttoa. Suomeen taas pyritään houkuttelemaan ulkomaista työvoimaa ja matalapalkkatöitä pyritään lisäämään heikommin työllistyvien muuttajien työllistämiseksi. Onko tämä kuitenkaan oikea linja suomalaisen työntekijän ja koko yhteiskunnan kannalta?

Näkökulmat

Simo Grönroos kuva 2017 Tutustu tarkemmin

6

Huh

2017

flag

Väestönvaihdos ja kuntavaalit

Kuntavaalikeskustelu on pyörinyt pitkälti sote-uudistuksen ympärillä ja välillä on sivuttu myös kunnille uudistuksen jälkeen jääviäkin tehtäviä. Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ovat kuitenkin jääneet taka-alalle keskustelussa, vaikka vieraskielisen väestön määrä kasvaa koko ajan ja vaikuttaa laaja-alaisesti koko yhteiskuntaan. Käynnissä olevaan väestönvaihdokseen voidaan kuitenkin vaikuttaa - myös kunnissa.

Näkökulmat

Simo Grönroos kuva 2017 Tutustu tarkemmin

31

Maa

2017

flag

Menetetty maa

Miltä maa näyttää sen jälkeen kun sen väestö on vaihtunut? Milla Hannula uppoutuu uutuuskirjassaan Kiistamaa – Venäjän Karjalankannas menetetyn Karjalankannaksen historiaan ja nykyisyyteen. Kirja keskittyy luomaan kuvaa siitä, miten Karjalankannaksen suomalainen historia näkyy nykyään alueella.

Kirja-arvostelut

kiistamaakansi Lue koko arvostelu

27

Maa

2017

flag

Tehokasta auttamista?

Maailma on täynnä humanitaarisia kriisejä. Kumpi on tehokkaampi tapa auttaa: humanitaarinen maahanmuutto vai paikan päällä tapahtuva auttaminen? Jos yhden humanitaarisen maahanmuuttajan hinnalla saadaan autettua yli kolmeakymmentä ihmistä kriisialueilla, on  vastaus varsin selvä.

Näkökulmat

Simo Grönroos kuva 2017 Tutustu tarkemmin

Ajankohtaista

EVA: Tyytymättömyyden siemenet – Mistä populismi tulee?

6.6.2017

www.eva.fi

THL: Työikäisen väestön alueellinen eriytyminen synnyinmaan ja tulotason mukaan suurilla kaupunkiseuduilla

24.4.2017

www.thl.fi

Libera: Kultaiset kahleet –10 askelta kohti vapaampaa kansalaisyhteiskuntaa

5.4.2017

www.libera.fi

Sisäministeriö: Kansalaismielipide – Turvapaikanhakijat ja turvapaikkapolitiikka

21.3.2017

julkaisut.valtioneuvosto.fi

Suomen Perusta Facebookissa

Maahanmuutto & talous