Julkaisu Avaa PDF

Raportti: Kuinka kalliiksi 175 nuoren turvapaikanhakijan vastaanottaminen tulee


Suomen hallitus on luvannut vastaanottaa Välimeren pakolaisleireiltä 175 turvapaikanhakijaa. Etusijalle asetettiin ilman huoltajaa olevat alaikäiset ja yksinhuoltajat lapsineen.

Nämä turvapaikanhakijat tuodaan Suomeen heinäkuusta 2020 lähtien.Suomen Perustan raportissa esitetään turvapaikanhakijoiden osalta:


1.Yhteenlaskettu vaikutus Suomen julkiselle taloudelle 175 nuoren turvapaikanhakijan osalta heidän koko elinkaarensa ajalta.

2.Tilastotiedot kantaväestöön verrattuna: Kuinka monta euroa vähemmän turvapaikanhakijoina tulleet maksavat veroja kuin saavat tulonsiirtoja ja käyttävät julkisia palveluita.

3.Todellisuus korkeiden nettokustannusten takana: yhtäältä matalat työllisyysasteet ja palkat, toisaalta suuret toimeentulotuet – myös pitkän maassaoloajan jälkeen ja toisessa sukupolvessa.

4.Turvapaikanhakijoina tulleet pahentavat Suomen kestävyysvajetta: Humanitaarisen maahanmuuton lopettaminen ja avun keskittäminen pakolaisleireille olisi kaikkia osapuolia hyödyttävä win–win-ratkaisu.Raportin keskeisin tulos:

Yhteenlaskettu vaikutus Suomen julkiselle taloudelle 175 nuoren turvapaikanhakijan vastaanottamisesta heidän koko elinkaarensa ajalta on odotusarvoisesti noin -200 miljoonaa euroa (luku riippuu tulevista perheenyhdistämisistä).

— Samalla rahalla voisi esimerkiksi ylläpitää kymmenien tuhansien avuntarvitsijoiden pakolaisleiriä kokonaisen vuoden.


Luvut perustuvat Suomen Perustan aiempaan, 670-sivuiseen tutkimukseen julkisen talouden elinkaarivaikutuksista. Elinkaarivaikutukset ovat todennäköisyysjakaumia, joihin sisältyy ennusteisiin liittyviä epävarmuuksia. Raportissa esitetyt luvut ovat keskiennusteita (odotusarvoja) nuorten turvapaikanhakijoiden elinkaarivaikutuksille.

Raportin tulokset pätevät siltä osin, kuinka suuri osa tulijoista on todellisuudessa noin 15–17-vuotiaita (tai jo täysi-ikäisyyden saavuttaneita 18–19-vuotiaita). Elinkaari tarkoittaa aikaa Suomeen muutosta lähtien koko loppuelämän ajalta.

(Lisäksi on huomioitava, että raportti on laadittu kesäkuussa, jolloin julkilausuttuna tavoitteena vielä oli tuoda pakolaisleireiltä erityisesti tyttöjä. Koska tämä tavoite oli/on kuitenkin ristiriidassa Välimeren pakolaisleirien sukupuolirakenteen kanssa, raportin laadinnassa ei otettu kantaa tulijoiden sukupuolirakenteeseen suuntaan eikä toiseen.)Avaa raportti (pdf) klikkaamalla alla olevaa raportin kansikuvaa:


Lisätiedot raportista ja sen lukujen taustalla olevista tutkimustuloksista:

Samuli Salminen
Maahanmuuttotutkija, Suomen Perusta
[email protected]
0449190614.

Maahanmuuttotutkimustemme keskeiset tulokset: https://www.suomenperusta.fi/teema/muuttoliike/
Humanitaarisen auttamisen reformi (aloite): https://www.suomenperusta.fi/julkaisu/humanitaarisen-auttamisen-reformi/