Julkaisu Avaa PDF

Humanitaarisen auttamisen reformi

Suomen Perusta -ajatuspajan aloitepaperissa ’Humanitaarisen auttamisen reformi – Humanitaarisen maahanmuuton lopettaminen ja avun keskittäminen pakolaisleireille olisi kaikkia osapuolia hyödyttävä win-win-ratkaisu’ tuodaan esiin humanitaariseen maahanmuuttoon liittyviä ongelmia ja esitetään siirtymistä humanitaarisesta maahanmuutosta pakolaisleireillä tapahtuvaan auttamiseen.

Länsimaat käyttävät tällä hetkellä merkittäviä summia humanitaarisen maahanmuuton aiheuttamiin kuluihin, kun samaan aikaan pakolaisleirit kamppailevat heikkojen resurssien kanssa. Suomi käyttää vuosittain satoja miljoonia euroja jo pelkästään turvapaikkajärjestelmän ylläpitoon ja maahanmuuttajien kotouttamiseen. Humanitaaristen maahanmuuttajien julkisen talouden vaikutus säilyy lisäksi erittäin heikkona vielä vuosia Suomessa asumisen jälkeen ja muuttajat käyttävät huomattavasti enemmän julkisia palveluita ja saavat tulonsiirtoja kuin maksavat veroja.

Humanitaarisen maahanmuuton lopettaminen ja siirtyminen pakolaisleirien tukemiseen olisi kaikkia osapuolia hyödyttävä win-win-ratkaisu, jossa Suomi säästyisi humanitaarisen maahanmuuton aiheuttamilta julkisen talouden rahoitukseen, turvallisuuteen ja yhteiskunnan vakauteen liittyviltä ongelmilta ja auttaminen olisi pakolaisleireillä tehokasta ja tasapuolista sekä se tavoittaisi varmimmin eniten apua tarvitsevat ihmiset. Pakolaisleireistä voitaisiin rakentaa kansainvälisellä yhteistyöllä oikeita kaupunkeja, joissa ihmisten olisi hyvä elää, kouluttautua ja tehdä työtä.

Lue aloitepaperi klikkaamalla tästä

 

Enemmistö suomalaisista kannattaa humanitaarisen maahanmuuton lopettamista ja pakolaisten auttamista pakolaisleireillä

 

Suomen Perusta -ajatuspajan Taloustutkimukselta tilaaman kyselytutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista olisi valmis lopettamaan humanitaarisen maahanmuuton ja keskittämään auttamiseen annettavat resurssit pakolaisleireille.

Kyselytutkimuksen mukaan 56 % vastaajista oli täysin (18 %) tai jokseenkin (38 %) samaa mieltä kysyttäessä mitä mieltä he ovat ehdotuksesta: ”Suomi lopettaa turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten vastaanottamisen ja siirtää tästä vapautuvia resursseja pakolaisten auttamiseen pakolaisleireillä.” Vastaajista 39 % oli jokseenkin (28 %) tai täysin (11 %) eri mieltä väittämän kanssa ja 4 % vastaajista ei osannut sanoa kantaansa asiaan.

Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina 27.2.–5.3.2019. Vastaajia tutkimuksessa oli 1001, ja virhemarginaali on noin 3 %-yksikköä. 

Lisätietoja kyselytutkimuksesta:

Juho Rahkonen

Tutkimuspäällikkö, taloustutkimus

[email protected] / +358 10 7585 11 | mob. +358 50 375 9008