Julkaisu Avaa PDF

Maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot vuonna 2018


Olemme julkaisseet 9.9.2022 päivitetyn version maahanmuuton kuntakohtaisista tilastotiedoista. Päivitetyn version kuntakohtaiset tilastotiedot koskevat vuotta 2020. Alla esitettävät kuntakohtaiset tilastotiedot ja tulokset puolestaan koskevat vuotta 2018.

Maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot löytyvät nettikarttana vuotta 2020 koskien osoitteesta:

https://www.kuntaluvut.fi


 

Suomen Perusta julkaisi 14.12.2020 ensimmäisenä Suomessa tutkimuksen maahanmuuton keskeisimmistä kuntakohtaisista tilastotiedoista. Julkaistavat tilastotulokset toimivat pohjana kunnissa käytävälle keskustelulle maahanmuutosta.

Tilastotulokset ovat peräisin Tilastokeskuksen koko Suomen väestöä koskevista rekistereistä vuodelle 2018.

Tilastot esitetään eri maahanmuuttajaryhmille ja suomalaiselle kantaväestölle kunnittain. Maahanmuuttajaryhmissä ulkomailla syntyneet ja Suomessa syntynyt 2. sukupolvi ovat yhdessä. Tiedot henkilön taustamaasta ovat peräisin Tilastokeskukselta.Raportin keskeisimpiä tuloksia ovat (ks. myös sivun alaosasta löytyvä tiivistelmä tuloksista):

  1. Maahanmuuttajien osuudet kaikista kunnissa maksetuista toimeentulotuista ovat suurimmat Pohjanmaan ruotsinkielisissä kunnissa ja pääkaupunkiseudulla.
  2. Maahanmuuttajien osuudet kaikista kunnissa maksetuista työttömyysturvaetuuksista ovat suurimmat Pohjanmaan ruotsinkielisissä kunnissa, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Kotkassa ja Keravalla.
  3. Isojen pakolaismaiden osuudet korostuvat erityisesti maksetuissa toimeentulotuissa, työttömyysturvaetuuksissa
    puolestaan Itä-Eurooppa.
  4. Maahanmuutto ei ole ”rikkaus” yli 90 prosentissa Suomen kunnista: Kunnan maahanmuuttajat saivat sosiaalitukia enemmän kuin kunnan kantaväestö lähes kaikissa Suomen kunnissa.
  5. Maahanmuutto ei ole ”rikkaus” yli 90 prosentissa Suomen kunnista: Maahanmuuttajien maksamat kunnallisverot ja sosioekonomisten mittareiden arvot (esimerkiksi työllisyysasteet) jäävät kantaväestöä matalammalle lähes kaikissa Suomen kunnissa.Avaa koko tilastoraportti klikkaamalla tutkimuksen kansikuvaa:


Ja tilastoraportin keskeisimpien tulosten tiivistelmä klikkaamalla alla olevaa tutkimuksen kansikuvaa:
Maahanmuuttoon liittyvien tutkimustemme keskeiset tulokset löytyvät kootusti yhdeltä sivulta:

https://www.suomenperusta.fi/teema/muuttoliike/