Näkökulmat

Dalai Lama ja maahanmuutto

Monelta itseään parempana ihmisenä pitävältä menivät aamukahvit väärään kurkkuun, heidän lukiessaan tiibetiläisten hengellisen johtajan Dalai Laman viimeisimmän kannanoton koskien maahanmuuttoa. Dalai Laman mukaan Eurooppa ottaa liikaa pakolaisia ja hänen mielestään Euroopasta ei saa antaa tulla arabialaista.

Eurooppalaisen uskonnollisen eliitin paavista arkkipiispoihin ollessa mukana kannattamassa monikulttuurisuuden edistämistä ja turvapaikanhakijoiden ottamista Eurooppaan, voi Dalai Laman lähinnä tavallista maalaisjärkeä edustava huomio kuulostaa vallankumoukselliselta.

Miksi Dalai Lama sitten suhtautuu kriittisesti humanitaariseen maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen?

Dalai Lama tietää, ettei kiinalaisten maahanmuutto miehitetyn Tiibetin alueelle rikastuta Tiibetin kulttuuria vaan on uhka alueen kantaväestön kulttuurille ja olemassaololle. Dalai Lama ei myöskään ole altistunut länsimaissa vallitsevalle joukkopsykoosia muistuttavalle monikulttuurisuusajattelulle, joka on saanut lähes kaikki länsimaiset instituutiot valtaansa.

On siis täysin ymmärrettävää, että Dalai Lama suhtautuu kriittisesti ilmiöön, joka uhkaa eurooppalaisten kansojen olemassaoloa ja joka aiheuttaa konflikteja, sotia ja kärsimystä.

Jos länsimainen monikulttuurisuusajattelu vaikuttaa mielipuoliselta asiaa eurooppalaisten yhteiskuntien sisältä katsovasta tarkkailijasta, niin voi vain miettiä kuinka häiriintyneeltä oman kulttuurin halveksuminen ja väestönvaihdoksen edistäminen näyttää ulkopuolisen silmin, joka ei altistu päivittäin median ja eri instituutioiden harjoittamalle mielipiteenmuokkaukselle.

Dalai Laman kannanotto on tervetullut herätyshuuto Euroopalle. Kansallismielisten liikkeiden nostaessa kannatustaan Euroopassa ovat monikulttuurisuuden ja väestönvaihdoksen edistäjät myös nostaneet panoksia ja nousevat kriittiset mielipiteet pyritään vaientamaan kaikin keinoin.

Esimerkkinä tilanteen kiristymisestä on Euroopan komission hiljattain tekemä sopimus Facebookin, Twitterin, Youtuben ja Microsoftin kanssa ”vihapuheen” torjunnasta internetissä. Erilaisiin vihapuheen vastaisiin kampanjoihin on Euroopassa muutenkin käytetty runsaasti julkista rahaa ja Suomessa etenkin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on viime aikoina kunnostautunut ”vihapuheen” vastaisilla toimillaan. Eurooppa näyttääkin olevan pelottavasti seuraamassa Kiinan esimerkkiä internetin sananvapauden rajoittamisessa ja orwellmaisessa mielipiteenmuokkauksessa.

Kiinan harjoittama internet-sensuuri tai kiinalaisten maahanmuuton tiibetiläisille aiheuttama uhka ymmärretään helposti länsimaissa. Näyttää kuitenkin olevan niin, että Euroopan omien ongelmien ymmärtämiseen tarvitaan Dalai Laman kaltainen asiaa ulkopuolelta katsova vaikuttaja joka uskaltaa sanoa suoraan, että keisarilla ei ole vaatteita.

 

Simo Grönroos

toiminnanjohtaja

Suomen Perusta -ajatuspaja