Näkökulmat

Demokratiapoliittinen toimintaohjelma

Oikeusministeriö järjesti 16.9. demokratiapoliittisen toimintaohjelman valmistelua käsitelleen seminaarin ja kuulemistilaisuuden. Suomen Perusta keskittyi ohjelmaluonnoksesta antamassaan lausunnossa nostamaan esiin havaintoja vihapuheen torjuntaan ja monikulttuurisuuteen liittyvistä ongelmallisuuksista: Vihapuheen ja rasismin torjunta on noussut viimeisen vuoden aikana...


Kirja-arvostelut

Horjuva unioni

Brexit-äänestyksen tulos herätti monet Euroopan integraation kannattajat todellisuuteen – Euroopan unioni ei välttämättä olekaan ikuinen! Tämä henki nousee esiin Jyrki Karvisen toimittamasta artikkelikokoelmasta Järistyksiä Euroopan unionissa (Docendo 2016), jossa pohditaan...


Näkökulmat

Maahanmuutto repii Eurooppaa

Kysymys maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta jakaa Eurooppaa monella tapaa. Samaan aikaan kun Euroopan unionin kannatus on erittäin heikkoa, tuo maahanmuuttokysymys ristiriitoja niin jäsenvaltioiden välille kuin eurooppalaisten yhteiskuntien sisälle. Haluavatko kriittisesti maahanmuuttoon suhtautuvat...


Näkökulmat

Dalai Lama ja maahanmuutto

Monelta itseään parempana ihmisenä pitävältä menivät aamukahvit väärään kurkkuun, heidän lukiessaan tiibetiläisten hengellisen johtajan Dalai Laman viimeisimmän kannanoton koskien maahanmuuttoa. Dalai Laman mukaan Eurooppa ottaa liikaa pakolaisia ja hänen mielestään...


Näkökulmat

Turvallisuus uhattuna

Suomessa on vakava turvallisuusvaje – poliisin resurssit vähenevät samaan aikaan kun ulkomaalaisten määrän kasvu lisää rikollisuutta ja ihmisten turvattomuudentunnetta. Vasta julkaistu Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta sekä Suomen Perustan raportti Turvallisuus...