Näkökulmat

Demokratiapoliittinen ohjelma II

Oikeusministeriö järjesti 11.11. toisen kuulemistilaisuuden koskien valmisteilla olevaa Demokratiapoliittista toimintaohjelmaa. Kuulemistilaisuus oli jatkoa syyskuussa järjestetylle tilaisuudelle. Ohessa Suomen Perusta -ajatuspajan lausunto Oikeusministeriön Demokratiapoliittisen toimintaohjelman luonnoksesta (7.11.2016): Sähköinen äänestäminen Demokratiapoliittisessa toimintaohjelmassa...


Näkökulmat

Tarvitaanko sukupuolikiintiöitä?

Kirjoitus on alunperin julkaistu Suomen Perusta -ajatuspajan artikkelikokoelmassa Epäneutraali sukupuolikirja – puheenvuoroja sukupuolikysymyksistä Tiina Ahva Tarvitaanko sukupuolikiintiöitä? Yhteiskunnassa, jossa sukupuolen merkitystä ja olemusta pyritään jatkuvasti häivyttämään, keskustelu sukupuolikiintiöistä on mielenkiintoinen...


Näkökulmat

Miesten asema huoltajuusriidoissa

Kirjoitus on alunperin julkaistu Suomen Perusta -ajatuspajan artikkelikokoelmassa Epäneutraali sukupuolikirja – puheenvuoroja sukupuolikysymyksistä Juho Eerola: Miesten asema huoltajuusriidoissa – ongelmia ja ratkaisuehdotuksia Noin 30 000 suomalaislasta kokee vuosittain vanhempiensa eron....


Näkökulmat

Miehet ja tasa-arvo

Kirjoitus on alunperin julkaistu Suomen Perusta -ajatuspajan artikkelikokoelmassa Epäneutraali sukupuolikirja - puheenvuoroja sukupuolikysymyksistä Miehet ja tasa-arvo Minulta kysytään usein: mikä on miesten pahin tasa-arvo-ongelma? Kysymykseen voidaan vastata monella eri tapaa,...


Kirja-arvostelut

Näkökulmia pakolaisuuteen

”Pakolaisten ilmaantuminen alueelle voi muuttaa etnistä tasapainoa ja aiheuttaa sosiaalisia konflikteja pakolaisten ja alkuperäisasukkaiden välille.” Näin todetaan Raili Gothónin ja Ulla Siirron toimittamassa pakolaisuuteen liittyviä ilmiöitä käsittelevässä artikkelikokoelmassa Pakolaisuudesta kotiin,...