Näkökulmat

Miehet ja tasa-arvo

Kirjoitus on alunperin julkaistu Suomen Perusta -ajatuspajan artikkelikokoelmassa Epäneutraali sukupuolikirja - puheenvuoroja sukupuolikysymyksistä Miehet ja tasa-arvo Minulta kysytään usein: mikä on miesten pahin tasa-arvo-ongelma? Kysymykseen voidaan vastata monella eri tapaa,...


Kirja-arvostelut

Näkökulmia pakolaisuuteen

”Pakolaisten ilmaantuminen alueelle voi muuttaa etnistä tasapainoa ja aiheuttaa sosiaalisia konflikteja pakolaisten ja alkuperäisasukkaiden välille.” Näin todetaan Raili Gothónin ja Ulla Siirron toimittamassa pakolaisuuteen liittyviä ilmiöitä käsittelevässä artikkelikokoelmassa Pakolaisuudesta kotiin,...


Näkökulmat

Demokratiapoliittinen toimintaohjelma

Oikeusministeriö järjesti 16.9. demokratiapoliittisen toimintaohjelman valmistelua käsitelleen seminaarin ja kuulemistilaisuuden. Suomen Perusta keskittyi ohjelmaluonnoksesta antamassaan lausunnossa nostamaan esiin havaintoja vihapuheen torjuntaan ja monikulttuurisuuteen liittyvistä ongelmallisuuksista: Vihapuheen ja rasismin torjunta on noussut viimeisen vuoden aikana...


Kirja-arvostelut

Horjuva unioni

Brexit-äänestyksen tulos herätti monet Euroopan integraation kannattajat todellisuuteen – Euroopan unioni ei välttämättä olekaan ikuinen! Tämä henki nousee esiin Jyrki Karvisen toimittamasta artikkelikokoelmasta Järistyksiä Euroopan unionissa (Docendo 2016), jossa pohditaan...


Näkökulmat

Maahanmuutto repii Eurooppaa

Kysymys maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta jakaa Eurooppaa monella tapaa. Samaan aikaan kun Euroopan unionin kannatus on erittäin heikkoa, tuo maahanmuuttokysymys ristiriitoja niin jäsenvaltioiden välille kuin eurooppalaisten yhteiskuntien sisälle. Haluavatko kriittisesti maahanmuuttoon suhtautuvat...