Videot

Ketkä hyötyvät maahanmuutosta?

Maahanmuutto heikentää enenevässä määrin Suomen julkisen talouden kestävyyttä ja yleistä turvallisuutta. Tästä huolimatta maahanmuuttopolitiikan järkeistäminen on erittäin vaikeaa, koska maahanmuutosta hyötyvät tahot lobbaavat aktiivisesti avoimemman maaahanmuuttopolitiikan puolesta. Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos ja toimittaja Maria Asunta keskustelevat siitä, ketkä hyötyvät maahanmuutosta, minkälaisia ideologisia vaikuttimia avointen rajojen politiikalle on sekä siitä, miksi maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuva hiljainen enemmistö ei saa ääntään kuuluviin. Aihetta käsittelevä analyysi Ketkä hyötyvät maahanmuutosta? on luettavissa ajatuspajan verkkosivuilla.