Julkaisu Avaa PDF

www.kuntaluvut.fi – Maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot kuntakarttana


Julkaisimme maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot osoitteessa: www.kuntaluvut.fi.

Tilastotiedot julkaistiin kuntakartassa, jossa maahanmuuton tilastoja voi tarkastella kunta kerrallaan.

Taustatietoja tuloksista:

  • Tilastotulokset ovat peräisin Tilastokeskuksen koko Suomen väestöä koskevista rekistereistä vuodelle 2020.
  • Tulokset ovat eri maahanmuuttajaryhmille ja suomalaiselle kantaväestölle kunnittain.
  • Maahanmuuttajaryhmissä ulkomailla syntyneet ja Suomessa syntynyt 2. sukupolvi ovat yhdessä. Tiedot henkilön taustamaasta tulevat Tilastokeskukselta.
  • Kuntakohtaiset tiedot koskevat esimerkiksi sosiaalietuja, työllisyysasteita, palkka- ja yrittäjätuloja sekä maksettuja kunnallisveroja verrattuna kunnan suomalaiseen kantaväestöön.

Keskeisimpiä tuloksia:

  • Maahanmuuttajat saavat kunnan suomalaista kantaväestöä enemmän sosiaalietuuksia (toimeentulotuki, työttömyysturvaetuudet) noin 90 % Suomen kunnissa. Maahanmuuttajaryhmistä heikoiten pärjäävät ne, joilla on taustamaana jokin isoista pakolaismaista (Irak, Somalia, Afganistan ja Syyria).
  • Maahanmuuttajien sosioekonomiset mittarit (maksetut kunnallisverot, palkka- ja yrittäjätulot, työllisyysaste ja koulutusaste) ovat kunnan suomalaista kantaväestöä heikommat lähes kaikissa Suomen kunnissa. Tämä koskee kaikkia eriteltyjä maahanmuuttoryhmiä.
  • Maahanmuuttajien maksamat kunnallisverot jäävät kauaksi suomalaisen kantaväestön maksamista kunnallisveroista. Koko Suomen osalta kaikkein maahanmuuttajien maksamien kunnallisverojen mediaani on vain 39,8 prosenttia suomalaisen kantaväestön mediaanista.
  • Maksetuilla kunnallisveroilla rahoitetaan pitkälti kuntien järjestämät peruspalvelut. Maahanmuuttajien kantaväestöä pienemmiksi jäävät kunnallisverot aiheuttavat kuntien talouteen rahoitusvajeen. Tämän rahoitusvajeen suuruus oli noin -644 miljoonaa euroa kaikkien Suomen kuntien yli summattuna vuonna 2020.


Pääset kuntakohtaiseen maahanmuuton karttaan (www.kuntaluvut.fi) esimerkiksi klikkaamalla alla olevaa kuvaa:
Alla olevalla videolla esitellään maahanmuuton tilastotietojen kuntakarttaa ja sen käyttöä:
Tarkat kuvaukset kuntakartan tilastotiedoista ja niiden lähteistä Tilastokeskuksella kuvataan erillisessä raportissa Maahanmuuton kuntakohtaiset tilastotiedot. Pääset lukemaan raporttia klikkaamalla sen etukantta alla:


Maahanmuuttoon liittyvien muiden tutkimustemme keskeiset tulokset löytyvät kootusti yhdeltä sivulta:

https://www.suomenperusta.fi/teema/muuttoliike/