Julkaisu Avaa PDF

Koulukirja: Kymmenen myyttiä suomalaisesta peruskoulusta

Suomalainen peruskoulu on hieno saavutus. Silti siinä on valuvikoja, joita digihype, seinättömät luokat tai pidennetty oppivelvollisuus eivät korjaa, vaan ennemminkin pahentavat asiaa, kirjoittaa valtiotieteen lisensiaatti Mai Allo ajatuspaja Suomen Perustalle kirjoittamassaan raportissa Koulukirja.

Koulukirja pureutuu myös koulujen politisoitumiseen ja vaatii paluuta perusasioihin: tietojen ja taitojen oppimiseen edistyksellisten asenteiden omaksumisen sijaan. Allo purkaa kirjassaan 10 peruskouluun liittyvää myyttiä ja esittää yhtä monta valuvikoja korvaavaa politiikkasuositusta.

Vuonna 2024 julkaistun päivitetyn version Koulukirjasta löydät:

https://www.suomenperusta.fi/julkaisu/koulukirja-kymmenen-myyttia-suomalaisesta-peruskoulusta-2/

Koulukirjan ensimmäiseen painokseen pääset tutustumaan (pdf) klikkaamalla kirjan etukannen kuvaa:


Koulukirjan kirjoittaja Mai Allo keskustelee videolla peruskoulun nykytilasta: