Julkaisu Avaa PDF

Maahanmuuttajien toimeentulotuet

Suomen Perusta on tehnyt tähän mennessä kattavimman tilastotutkimuksen maahanmuuttajille maksetusta toimeentulotuista. Torstaina 6.2.2020 julkaistu tutkimus tuo uutta tietoa toisen polven maahanmuuttajien kotoutumisesta maksettujen toimeentulotukien valossa. Vuonna 2018 kaikista pääkaupunkiseudun toimeentulotuista noin 40 prosenttia maksettiin maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien osuus veronmaksajien maksamista tuista lähes tuplaantui vuosina 2007-2018, ja tämä johtuu lähes yksinomaan Lähi-Idästä tulleista.


Maahanmuuttajien saaman toimeentulotuen määrä nousee maassaoloajan myötä verrattuna kantaväestöön. Pakolaismaissa syntyneillä (erityisesti Somalia ja Irak) keskimäärin saadut toimeentulotuet ovat yli 15-kertaiset verrattuna kantaväestöön 20 maassaolovuoden jälkeen. Myös kaikilla muilla ryhmillä lukuun ottamatta Itä-Aasiassa syntyneitä saadut keskimääräiset tuet ovat kantaväestöä suuremmat 20 maassaoloajan jälkeen.


Myös Suomessa syntyneillä 2. maahanmuuttajasukupolven henkilöillä saadut toimeentulotuet ovat kaikilla suurimmilla maahanmuuttajaryhmillä suuremmat kuin samanikäisellä kantaväväestöllä. Monella 2. sukupolven maahanmuuttajaryhmällä saadut tuet ovat moninkertaiset samanikäiseen kantaväestöön nähden: esimerkiksi Somalia-taustaisista 19-vuotiaista 75 prosenttia on saanut toimeentulotukea.


Tutkimus julkistettiin Työmiehen tuumaustunnilla torstaina 6.2.2020 klo 11.00. Katso julkaisutilaisuuden tallenne:


Toimeentulotukiraportin laajennettu versio julkaistiin 10.3.2020. Tutkimuksesta julkaistiin uusi, laajennettu versio 10.3.2020. Tämä päivitetty versio on muuten sama kuin 6.2.2020 julkaistu alkuperäinen versio, mutta nyt tekstiin on lisätty Toiminnanjohtajan saatesanat (luku 1) sekä liitteet B–F (sivut 85–99).


Avaa koko tilastoraportti klikkaamalla tutkimuksen kansikuvaa:


Ja tilastoraportin keskeisimpien tulosten tiivistelmä klikkaamalla alla olevaa tutkimuksen kansikuvaa:Maahanmuuttoon liittyvien tutkimustemme keskeiset tulokset löytyvät kootusti yhdeltä sivulta:

https://www.suomenperusta.fi/teema/muuttoliike/