Julkaisu Avaa PDF

Liberaalin dilemma

Suomen Perusta -ajatuspajan teoksessa Liberaalin dilemma – monikulttuurisuus ja vapaa yhteiskunta, filosofian maisteri Joona Räsänen pohtii liberalismin ja monikulttuurisuuden ongelmallista suhdetta. Miten ”positiivinen syrjintä” sopii yhteen ihmisten yhdenvertaisen kohtelun kanssa? Hyväksytäänkö maahanmuuttajien omien tapojen suvaitsemisen varjolla ryhmien sisällä tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia? Miten maahanmuuttajien erilainen arvomaailma vaikuttaa koko yhteiskuntaan? Liberaalien arvojen ja monikulttuurisuuden yhteentörmäys synnyttää ongelmallisen yhtälön, varsinaisen liberaalin dilemman, jota jokaisen itseään liberaalina ihmisenä pitävän olisi hyvä pohtia.