Kirja-arvostelut

Konsulttidemokratia

Pekka Himasen valtiolle suorittamat konsulttityöt ovat nostaneet julkishallinnon käyttämät konsultit yleiseksi puheenaiheeksi. Lisää löylyä keskusteluun heittävät Hanna Kuusela ja Matti Ylönen aihetta käsittelevässä kirjassaan Konsulttidemokratia.

Sopivaan ajankohtaan ilmestyneessä teoksessa paneudutaan vallan siirtymiseen virkamiehiltä ulkopuolisille asiantuntijoille, eli konsulteille. Kirjassa sukelletaan syvälle konsulttien hahmottelemien organisaatiouudistusten, johtamiskoulutusten ja voimaannuttamistyöpajojen hämärään maailmaan.

Näennäiskoulutusta vakavampana ongelmana kirjoittajat näkevät ulkopuolisten konsulttien käytön esimerkiksi kilpailuttamisessa. Markkinaoikeuden pelko ja kadonnut kilpailuttamisosaaminen ovat saaneet yhä useammat julkiset toimijat ulkoistamaan kilpailutuksen konsulteille. Virkamiesten, konsulttien ja palveluiden toimittajien kytkökset jäävät usein hämäriksi, eivätkä julkisuuslain pykälät päde kaikkiin ulkopuolisten konsulttien kanssa tehtyihin sopimuksiin.

Etenkin IT-hankinnoissa nähdään kirjan mukaan suuri vedätyksen mahdollisuus, kun tilaajalla ei ole riittävää osaamista monimutkaisista teknisistä kysymyksistä. Apotti -potilastietojärjestelmä lienee malliesimerkki mammuttimaisesta julkisesta IT-hankkeesta, jonka kaltaiseen järjestelmään mukaan lähtemistä on paikallaan tuumata kahteen kertaan.

Kirjoittajat näkevät ratkaisuna konsulttidemokratialle ”rohkeamman valtion”, joka uskaltaa tehdä päätöksiä ilman ulkopuolisia konsultteja. Rohkean valtion, jossa edustuksellisuus ja asiantuntijuus yhdistyisivät vanhan ajan komiteatyöskentelyn päivitetyssä muodossa.

Työmäärän kasvaminen ja resurssien väheneminen nähdään kirjassa pohjimmaisiksi syiksi vallan valumiseen virkamiehiltä konsulteille. Julkishallinnossa henkilöresursseista on säästetty, mutta työmäärän kasvaessa on jouduttu käyttämään ulkopuolisia konsultteja. Tämä ei luonnollisestikaan ole johtanut toivottuihin säästöihin.

Eikö byrokratian ja ylisääntelyn patoaminen voisi olla paras vaihtoehto vähentää niin konsulttien kuin virkamiestenkin valtaa? Elinkeinoelämän valtuuskunnan taannoin julkaisema pamfletti Holhouksen alaiset, kertoo karua kieltään ylisääntelystä ja byrokratian kasvusta nyky-Suomessa. Vaihtoehdoksi konsulttidemokratialle voisi siis olla julkisen vallan vähentäminen kokonaisuudessaan: vähemmän, mutta parempaa hallintoa.

Simo Grönroos

Hanna Kuusela & Matti Ylönen: Konsulttidemokratia. Miten valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton, Gaudeamus 2013