Kirja-arvostelut

Hyvinvointivaltion raunioilla

Ylisääntely, kiskuriverotus ja holtiton velkaantuminen, näistä on suomalainen hyvinvointivaltio tehty. Ainakin mikäli on uskomista kokoomustaustaisiin Henri Heikkiseen ja Antti Vesalaan, jotka kirjassaan Elämää hyvinvointivaltiossa repivät perustan pois suomalaiselta hyvinvointivaltiomallilta.

Heikkisen ja Vesalan kirja iskee ajankohtaisiin aiheisiin käsitellessään suomalaisen hyvinvointivaltion ongelmia, kun julkisen keskustelun puhutuimpia aiheita ovat rakenneuudistukset ja julkisen velkaantumisen katkaiseminen.

Kirja on varsinainen oikeistoliberaalin maailmankatsomuksen manifesti. Liian sääntelyn nähdään kahlitsevan niin ihmisten perusvapauksia kuin elinkeinoelämän toimintaa. Vahvana sanomana onkin vapaus ja vastuu.

Mitä kirjoittajat sitten esittävät raskaan ”hyvinvointivaltion” keventämiseksi?

Sääntelyn vähentäminen nähdään keinona parantaa yksilön ja yritysten vapautta toimia ja samalla myös säästettäisiin byrokratiaan menevistä kuluista. Kuntien pitäisi keskittyä perustoimintoihin ja ulkoistaa muut palvelut. Julkisen vallan pitäisi luopua kaiken sellaisen järjestämisestä, mikä pystyttäisiin hoitamaan tehokkaammin markkinoiden ehdoilla.

Työttömyyteen lääkkeeksi esitetään tuloloukkujen poistoa ja matalapalkkatöiden lisäämistä. Liian tiukka irtisanomissuoja ja työehtosopimusten yleissitovuus nähdään myös työllisyyden jarruina. Mallia uudistuksille kirjoittajat hakisivatkin Saksasta ja Tanskasta, joissa on tehty laajoja reformeja työllisyyden parantamiseksi.

Kirjassa heitellään ajatuksia monista aiheista, mutta kovin syvälliseen pohdintaan ei kuitenkaan ylletä. Tarkoituksena onkin enneminkin herättää keskustelua ja osoittaa, että asioita voidaan tarkastella myös toisesta näkökulmasta.

Elämää hyvinvointivaltiossa on asenteeltaan radikaali, mutta lähtökohtiinsa nähden yllättävän jalat maassa pysyvä. Valtiota ei esitetä lakkautettavaksi, mutta suuriakin muutoksia nähdään tarvittavan kautta linjan.

Yhteiskunnalliseksi teokseksi Heikkisen ja Vesalan kirja on helppolukuinen ja hauskasti kirjoitettu, joskin liika satiirinomaisuus vie toisaalta uskottavuutta teoksen sanomalta. Kirja tuo useammassakin kohtaa hymyn huulille, vaikka sataa miljardia lähestyvä julkinen velka ei naurun asia olekaan.

Kirjaa voisi verrata tyylinsä ja aihepiirinsä puolesta perusoikeistolaisten kapakkakeskusteluun. Jutut ovat aihepiiriin perehtyneelle pääpiirteittäin jo moneen kertaan puituja, mutta viereisessä pöydässä sivukorvalla keskustelua kuuntelevalle voi hyvinkin herätä uusia ajatuksia.

Simo Grönroos

Henri Heikkinen & Antti Vesala: Elämää hyvinvointivaltiossa, Viestintätoimisto CRE8 Oy 2013.