20

Tou

2016

flag

Turvallisuus uhattuna

Suomessa on vakava turvallisuusvaje – poliisin resurssit vähenevät samalla kun ulkomaalaisten määrän kasvu lisää rikollisuutta ja turvattomuutta. Vasta julkaistu Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta sekä Suomen Perustan raportti Turvallisuus uhattuna päätyvät turvallisuuden heikkenemisen osalta samansuuntaisiin johtopäätöksiin.

Näkökulmat

Tutustu tarkemmin

16

Tou

2016

flag

Sanansäilä iskee

Monikulttuurisuutta, ”suvaitsevaisuutta” ja liberaaleja arvoja korostavien mielipiteiden täyttäessä yhteiskunnallisen keskustelun on piristävää törmätä myös vastakkaisiin näkökulmiin. Tällaisia tarjoaa  Kiuas kustantamo kahden tuoreen artikkelikokoelman voimin. Sarastus -kirja kokoaa yhteen traditionalistisen verkkolehden tekstejä ja Sanansäilä tarjoaa kokoelman esseisti Timo Hännikäisen  kirjoituksia.

Kirja-arvostelut

Lue koko arvostelu

13

Tou

2016

flag

Keskustelua euron tulevaisuudesta

Suomen Perusta julkaisi huhtikuussa eurovaluuttaa käsittelevän raportin Euroopan talous- ja rahaliiton tulevaisuus - onko euro pelastettavissa? Raportin kirjoittaja VTT Heikki Koskenkylä oli 10.5. Dosentti-ohjelman haastattelussa keskustelemassa eurojärjestelmän tulevaisuudesta.

Videot

Katso video

11

Tou

2016

flag

Spengler ja nykyaika

Epävakaina aikoinamme saksalaisen kulttuurifilosofin Oswald Spenglerin teos Länsimaiden perikato on ajankohtaisempi kuin koskaan. Kustantamo Kiuas on tehnyt verrattoman kulttuuriteon ja julkaissut suomen kielellä ennen suomeksi julkaisemattoman Spenglerin teoksen Ihminen ja tekniikka (1931), jossa Spengler jatkokehittelee joitain pääteoksessaan esiin nostamiaan teemoja.

Kirja-arvostelut

Lue koko arvostelu

9

Tou

2016

flag

Keskustelua ajatuspajoista

Suomen Perusta -ajatuspajan toiminnanjohtaja Simo Grönroos oli Arto Luukkasen vieraana 3.5. esitetyssä Dosentti-tv-ohjelmassa. Keskustelua ohjelmassa käytiin Suomen Perusta -ajatuspajasta ja yleensä ajatuspajojen roolista osana poliittista päätöksentekoa ja yhteiskunnallista keskustelua.

Videot

Katso video

4

Tou

2016

flag

Tasa-arvoa vai naisasiaa?

Onko Suomi sukupuolten tasa-arvon mallimaa vai ”pakkoheteroseksuaalisen sukupuolidiskurssin” ryvettämä patriarkaatti? Näitä kysymyksiä pohditaan Marita Husson ja Risto Heiskalan toimittamassa artikkelikokoelmassa Sukupuolikysymys.

Kirja-arvostelut

Lue koko arvostelu

2

Tou

2016

flag

Vihantorjunnan suurvalta?

Opetus- ja kultuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt laajan toimintaohjelman, jossa pyritään vastustamaan vihapuhetta ja rasismia sekä edistämään monikulttuurisuusajattelua. Olisiko tästä Grahn-Laasosen ohjelmasta vientituotteeksi, sillä monessa Lähi-Idän maassa ei monikulttuurisuutta ole vielä ymmärretty rikkaudeksi, jossa eri etniset ja uskonnolliset ryhmät rikastuttavat toistensa kulttuuria?

Näkökulmat

Tutustu tarkemmin

19

Huh

2016

flag

Maahanmuutto ja kestävyysvaje

Maahanmuuttoa tarjotaan vähän väliä ratkaisuksi Suomen talouden kestävyysvajeeseen - viimeksi maanantaina 18.4. Ylen MOT-ohjelmassa todettiin maahanmuutolla olevan positiivinen vaikutus kestävyysvajeen vähentämisessä. Mitkä ovat todellisuudessa eri maahanmuuttajaryhmien vaikutukset kestävyysvajeeseen ja lisääkö vai vähentääkö turvapaikkamaahanmuutto kestävyysvajetta?

Näkökulmat

Tutustu tarkemmin