yhteensa_2011_2011_paa_asiall_toiminta_svaltio-luokka_Mean_