tuomiokustyht_vuosi_2011_ikal_svaltio-luokka_Mean_sukupuoli_2