nettokassavirta_2011_ikal_svaltio_Mean_sukupuoli_2