nettokassavirta_1995_2011_svaltio__Kaikki_ulkomaat