nettokassavirta_1995_2011_svaltio__Entinen_Neuvostoliitto