nettokassavirta_1995_2011_svaltio-luokka__Saharan_etelpuolinen_Afrikka