nettokassavirta_1995_2011_svaltio-luokka__Lat_Amerikka_ja_muut