nettokassavirta_1995_2011_svaltio-luokka__Kaakkois-Aasia