Kirja-arvostelut

Euroopan viimeiset päivät

Mitä Euroopalle tapahtui? Tätä kysymystä tulevat tulevaisuuden historiantutkijat pohtimaan samalla tavoin kuin Rooman valtakunnan romahdusta on pohdittu – mikäli kolmannen maailman väestön annetaan laajamittaisen maahanmuuton myötä valloittaa maanosa.

Käynnissä olevaa länsimaiden henkistä alemmuustilaa ja siitä johtuvaa maahanmuuton kautta tapahtuvaa väestönvaihdosta analysoidaan brittiläisen toimittajan Douglas Murrayn uutuuskirjassa The Strange Death of Europe – immigration, identity, islam (Euroopan kumma kuolema). Kirja jatkaa samojen teemojen parissa, joista viime vuosina ovat kirjoittaneet muun muassa saksalainen talousmies Thilo Sarrazin kirjassaan Deutschland schafft sich ab (Saksa lopettaa itsensä) ja ranskalainen toimittaja Eric Zemmour kirjassaan Le Suicide francais (Ranskalainen itsemurha).

Murrayn teoksessa tuodaan esiin maahanmuuton ja sen vastustamisen historiaa eri Euroopan maissa. Eurooppaa kiertänyt Murray kuvaa tilannetta siellä missä maahanmuuttajat rantautuvat Eurooppaan Lampedusan saarella ja Kreikan saaristossa kuin sitä, minkälaisia ovat Euroopan suurkaupunkien maahanmuuttajalähiöt. Kirjoittaja kuvaa keskustelujaan niin tulijoiden kuin Euroopan johtavien poliitikkojen kanssa ja enemmän ymmärrystä häneltä tuntuvat saavan paremman elämän perässä Eurooppaan suuntaavat muuttajat kuin älyllisen epärehellisyyden vaivaamat poliitikot.

Teoksessa tuodaan esiin tärkeää tietoa maahanmuuton ja monikulttuurisuuden taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista, mutta kirjan rakenteessa kerronnan tarinamainen sujuvuus korostuu hakuteosmaisen aihealueiden jaottelun sijaan. Esimerkiksi maahanmuuton taloudellisia vaikutuksia käsitellään varsin pintapuolisesti, vaikka aihetta käsitteleviä tutkimuksia olisi kyllä saatavilla. Yhtä lailla rikollisuuden kasvua käsitellessä anekdootin omaiset esimerkit olisi ollut hyvä täydentää hieman laajemmin tilastodatalla aiheesta.

Taloudellisten ja sosiaalisten ongelmien lisäksi Murray nostaa esiin maahanmuuton, maahanmuuttajien korkeamman syntyvyyden ja samaan aikaan romahtaneen eurooppalaisten syntyvyyden aiheuttaman väestönvaihdoksen, jota julkisessa keskustelussa toisaalta vähätellään tai toisaalta ilmiö todetaan asiaksi, jolle ei muka voi vain tehdä mitään.

Maahanmuuttoteemaan perusasiat jo tuntevalle lukijalle kiintoisammaksi osuudeksi teoksessa muodostuu ehkä länsimaisen alennustilan syiden pohtiminen. Kovin syvälle ei teoksessa tässä vaikeassa aiheessa päästä, mutta syiksi vallitsevaan apatiaan esitetään muun muassa Hitlerin perinnön aiheuttamaa traumaa, jossa kaikki kansallistunne ja oman ryhmän ja kulttuurin suojeleminen nähdään natsismina ja ääriajatteluna. Mahdollisiksi muiksi syiksi länsimaiseen apatiaan nähdään myös liian yltäkylläisen elämän luoma merkityksettömyys kuten myös uskonnon merkityksen väheneminen.

Länsimaisen apatian kaunokirjallisen käsittelemisen osalta Murray nostaa esiin ranskalaisen kirjailijan Jean Raspailin, joka jo 1970-luvun alussa ilmestyneessä teoksessaan Le Camp des Saints (Pyhimysten leiri) ennakoi kolmannesta maailmasta tulevaa kansainvaellusta Eurooppaan sekä Michel Houellebeqin, joka vuonna 2015 ilmestyneessä romaanissaan Alistuminen, loi kuvan lähitulevaisuuden islamisoituvasta Ranskasta. Murray näkeekin Houellebeqin kirjan hyvänä ajankuvana materialistisesti hyvin voivasta, mutta henkisesti köyhästä eurooppalaisesta ihmisestä, joka on menettänyt kyvyn puolustaa omaa kulttuuriaan ja identiteettiään.

Siinä missä Euroopan odotetaan olevan koko maailman turvasatama, ei esimerkiksi Kiinan tai Intian odoteta avaavan oviaan koko maailmalle. Murray muistuttaa myös, että monikulttuurisuusajattelu rajoittuu Euroopassakin lähinnä läntisiin osiin. Kommunismin ja taloudellisen puutteen alla ollut itäinen keski-Eurooppa, Unkari etunenässä, torjuu suorin sanoin ja teoin kansainvaelluksen mitat saavuttaneen maahanmuuton.

Kaikesta poliittisesta korrektiudesta ja monikulttuuriliturgian hegemoniasta huolimatta peli ei ole tosin läntisessä Euroopassakaan menetetty. Teoksessa nostetaan esiin, että myös Länsi-Euroopassa kansalaisten mielipiteet maahanmuuttoon ovat varsin jyrkkiä. Brittiläisen Chatham House -ajatuspajan hiljattain tekemän kymmenessä Euroopan maassa toteutetun mielipidekyselyn mukaan enemmistö eurooppalaisista haluaisi lopettaa tyystin maahanmuuton muslimimaista. Tai että kaksi kolmesta saksalaisesta oli sitä mieltä, ettei islam kuulunut Saksaan.

Keinoja muuttoliikkeen pysäyttämiseksi löytyy Murrayn mukaan vaikka Australian maahanmuuttomallista, jossa muuttovirtoja ei päästetä ollenkaan maahan, vaan tulijat ohjataan muissa maissa sijaitseviin pakolaiskeskuksiin. Vastaavanlaisia sopimuksia pystyttäisiinkin tekemään esimerkiksi Pohjois-Afrikan valtioiden kanssa.

The Strange Death of Europe on sujuvasanainen kuvaus maanosamme nykytilasta ja siitä, mihin suuntaan kehitys on menossa. Vahvana sanomana kirjasta välittyy se, että laajamittaisen maahanmuuton lopettamisen osalta ongelma ei ole tiedon tai keinojen, vaan poliittisen tahtotilan puute.

 

Simo Grönroos

Douglas Murray: The Strange Death of Europe – immigration, identity, islam, Bloomsbury 2017.