nettokassavirta_1995_2011_svaltio-luokka__It-Aasia