Näkökulmat

Demokratiapoliittinen ohjelma II

Oikeusministeriö järjesti 11.11. toisen kuulemistilaisuuden koskien valmisteilla olevaa Demokratiapoliittista toimintaohjelmaa. Kuulemistilaisuus oli jatkoa syyskuussa järjestetylle tilaisuudelle. Ohessa Suomen Perusta -ajatuspajan lausunto Oikeusministeriön Demokratiapoliittisen toimintaohjelman luonnoksesta (7.11.2016):

Sähköinen äänestäminen

Demokratiapoliittisessa toimintaohjelmassa suhtaudutaan varsin positiivisesti sähköiseen äänestämiseen keinona nostaa äänestysaktiivisuutta. Sähköiseen äänestykseen liittyy kuitenkin merkittäviä ongelmia, liittyen tuloksen oikeellisuuden todentamiseen ja vaalisalaisuuteen. Koska vaalien luotettavuus on demokratiassa ensiarvoisen tärkeä asia, ei sähköiseen äänestämiseen tulisi siirtyä, sillä se sisältää liikaa vaalien luotettavuuteen liittyviä riskitekijöitä.

Maahanmuuttajataustaisen väestön äänestysaktiivisuus

Demokratiapoliittisessa toimintaohjelmassa kiinnitetään paljon huomiota maahanmuuttajataustaisen väestön äänestysaktiivisuuden nostamiseksi. Lukuisten maahanmuuttajataustaisen väestön äänestysaktiivisuuden nostamiseen tähtäävien toimenpiteiden sijaan, tulisi asiaa lähestyä ennemminkin siten, että kaikissa vaaleissa Suomen kansalaisuus asetettaisiin äänioikeuden ehdoksi ja kansalaisuuden ehtoja kiristettäisiin siten, ettei kansalaisuutta käytännössä myönnettäisi ihmisille, joiden äänestysaktiivisuus vaatisi maahanmuuttajataustaan liittyviä erityistoimenpiteitä. Kansalaisuuden ja äänestysoikeuden tulee kuulua ainoastaan suomalaiseen yhteiskuntaan assimiloituneille ihmisille.

Vihapuhe / monikulttuurisuus

Suomen Perusta -ajatuspaja on 16.9. antamassaan lausunnossa nostanut esiin ongelmallisuuksia, jotka liittyvät Demokratiapoliittisen toimintaohjelman ”vihapuhetta” käsitteleviin kohtiin. Monikulttuurisuuden aiheuttamista ongelmista ei ajatuspajan mukaan tule edelleenkään syyttää yksin kantaväestöä. ”Vihapuheen” vastaisen taistelun sijaan tulisi ymmärtää monikulttuurisuuden synnyttävän aina eritasoisia etnisiä ristiriitoja ja siksi monikulttuurisuuden tavoittelusta tulisi luopua ja kannustaa kansalaisia avoimeen keskusteluun maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvistä ongelmista.

Helsingissä 11.11.2016

Simo Grönroos

toiminnanjohtaja

Suomen Perusta -ajatuspaja